Organizator: ALLMENDA Social Business eG

Koszt udziału: 100 Euro

23 listopada 2016 w Wiedniu odbędzie się konferencja “Digipay4Growth” poświęcona zagadnieniom związanym z popularyzacją idei lokalnego pieniądza oraz wdrożenia i przetestowania pilotażowych rozwiązań w wybranych krajach europejskich.

DigiPay4Growth to system płatności elektronicznych, oparty na funkcjonowaniu sieci przedsiębiorców, ukierunkowany na stymulowanie lokalnego (regionalnego) wzrostu ekonomicznego.
Główne założenia projektu:

– DigiPay4Growth ma na celu popularyzację idei lokalnego pieniądza oraz wdrożenie i przetestowanie pilotażowych rozwiązań w wybranych krajach europejskich.
– Cyfrowy lokalny pieniądz ma służyć do stworzenia systemu płatności za towary i usługi opartego na lokalnych zasobach ekonomicznych: uczestnicy systemu rozliczeń deklarują, że będą zarówno przyjmować płatności jak i sami sprzedawać swoje usługi za pomocą lokalnej waluty.
– W systemie uczestniczyć powinny oprócz przedsiębiorstw także instytucje publiczne np. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą przyjmować płatności podatków lokalnych w lokalnej walucie.

Na konferencji będą prezentowane wyniki badań i oceny wdrożeń omawianych rozwiązań na przykładzie różnych krajów europejskich oraz regionów. Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską.

Digipay4Growth conference, Nov. 23