Organizator: Centrum Nauki EXPERYMENT

Koszt udziału: bezpłatny

Jesteś nauczycielem nauk przyrodniczych i zastanawiasz się, jak uatrakcyjnić dla uczniów prowadzone przez Ciebie zajęcia? Centrum Nauki EXPERYMENT wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli z Gdańska zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (od II etapu edukacyjnego) na spotkanie warsztatowe w ramach cyklu Warto Experymentować!

Warsztat ma charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Uczestnicy poznają wybrane techniki kryminalistyczne, np. elementy daktyloskopii, identyfikacji włókien, analizy dokumentów (chromatografia), analizy grup krwi. Założeniem jest wykorzystanie w większości łatwo dostępnego sprzętu i odczynników.

Termin: 27 kwietnia 2017, godz. 15.00 18.00

Prowadzenie: Magdalena Urbaś
– nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji przyrody i biologii w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę:
http://experyment.gdynia.pl/pl/oferta/dla-nauczycieli/agenci-csi-w-szkole-warsztaty-dla-nauczycieli-przedmiotow-przyrodniczych