Organizator: Rozwiązania Systemowe

Koszt udziału: 2 800 zł

Szkolenie zapoznaje z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki indywidualnej (praca terapeuta – klient, bez udziału grupy). Obejmuje naukę ustawień grupowych oraz naukę techniki pracy indywidualnej: (a) ustawienia wewnętrzne (wizualizacja); (b) ustawienia w przestrzeni (terapeuta posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (c) ustawienia za pomocą figurek. Całość szkolenia to sześć dwudniowych zjazdów. Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się psychoterapią, terapią uzależnień, doradztwem psychologicznym, a także do tych, którzy zamierzają pracować w którymś z tych obszarów i do wszystkich, którzy pragną rozwiązywać swoje problemy i są zainteresowani rozwojem osobistym i intelektualnym. Ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Zjazd pierwszy
Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki, zdrowia i choroby. Praca w parach – doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola.

Zjazd drugi
Proces terapii – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań; właściwa postawa terapeuty (podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta). Wprowadzenie w techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Ćwiczenia w parach („klient” – „terapeuta”) i trójkach przy pomocy kartek kładzionych na podłodze (doświadczanie roli reprezentanta oraz terapeuty indywidualnego). Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta i poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

Zjazd trzeci
Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta. Ćwiczenie właściwej postawy terapeutycznej. Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów, systemów innych uczestników oraz osób „z zewnątrz”. Prace indywidualne kursant – prowadzący oraz kursant – kursant (pod superwizją).

Zjazd czwarty
Wprowadzenie do pracy przy pomocy figurek (podstawowe zasady i schematy prowadzenia). Praca nad problemami kursantów przy pomocy figurek. Kontynuacja pracy przy pomocy kartek – ćwiczenia w parach i trójkach, doświadczanie podwójnej perspektywy terapeuty i reprezentanta. „Ręka kataleptyczna”. Kontynuacja pracy ustawieniowej w grupie.

Zjazd piąty
Ćwiczenie postawy terapeutycznej. Prowadzenie pod superwizją ustawień w grupie i przy pomocy figurek. Obserwacja i analiza pracy terapeutycznej Berta Hellingera (materiały wideo). Pogłębione omówienie dynamik systemowych, procesów patogennych i leczniczych. Doświadczanie i nauka krótkich interwencji opartych o metodę ustawień.

Zjazd szósty
Rekapitulacja i utrwalanie zdobytej wiedzy. Różne rodzaje zaburzeń psychicznych, behawioralnych i życiowych a ustawienia systemowe. Ustawienia systemowe w psychosomatyce i psychoonkologii. Superwizja systemowa. Praca przy pomocy kartek i figurek oraz praca w grupie.

Prowadzenie:
Damian Janus – psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, psychoterapeuta (psychoanaliza lacanowska – Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej), terapeuta ustawień systemowych (wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych), autor rozdziału o ustawieniach systemowych w akademickim podręczniku psychoterapii pod red. L. Grzesiuk, H. Suszek.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123 / 46

Terminy:
6 spotkań weekendowych w terminach: 19-20 listopada, 17-18 grudnia 2016, 28-29 stycznia, 25-26 lutego, 18-19 marca, 15-16 kwietnia 2017. Godziny zajęć: soboty 10-18, niedziele 10-16.

Cena:
– 2800 zł w przypadku płatności w ratach (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 3 raty: 900 zł, 800 zł i 800 zł płatne najpóźniej na pierwszych trzech zjazdach).
– W przypadku jednorazowej wpłaty do 30 września oferujemy 10 % rabatu.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.
Wpłat prosimy dokonywać na konto nr: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 (Rozwiązania Systemowe).

Informacje i zgłoszenia:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com