W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym prowadzenie efektywnego i rentownego przedsiębiorstwa wymaga nie tylko doskonałej strategii i zarządzania, ale również inwestycji w nowoczesne maszyny i technologie. Jednak dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych na początku swojej drogi, zakup maszyn może stanowić znaczący wydatek, przekraczający dostępne środki finansowe. Wówczas atrakcyjnym rozwiązaniem okazują się możliwości, jakie dają liczne programy unijne. Stanowią one ważne źródło finansowania, umożliwiające przedsiębiorcom zdobycie niezbędnych środków na zakup nowoczesnych urządzeń i technologii, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy. Sprawdź, jak uzyskać dotację na zakup maszyn!

Dotacje na zakup maszyn – dlaczego warto?

Pozyskanie dotacji unijnej na zakup maszyn może stanowić istotny krok w rozwoju Twojego biznesu, będąc kluczowym czynnikiem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej, bez względu na rozmiar Twojego przedsiębiorstwa czy branżę, w której działasz. Inwestycje w nowoczesne maszyny i technologie są bowiem ważne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców, którzy dążą do dynamicznego rozwoju prowadzonych działalności, poprawy ich efektywności i ciągłej modernizacji. Samodzielne sfinansowanie zakupu drogiego sprzętu i nowoczesnych maszyn produkcyjnych często przekracza jednak możliwości wielu krajowych firm.

W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego, które priorytetowo uwzględnia wsparcie finansowe dla modernizacji polskich przedsiębiorstw. Dotacje unijne stwarzają realną szansę na szybki rozwój, umożliwiając zakup maszyn i tym samym skuteczne zwiększenie konkurencyjności zakładów produkcyjnych. Dzięki nim możliwość inwestycji staje się dostępna dla znacznie szerszego grona przedsiębiorców.

Jak uzyskać dotację na zakup maszyn?

Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 otwiera szerokie możliwości dla przedsiębiorców dzięki uruchomieniu programu Kredyt Technologiczny. Jego głównym celem jest wsparcie polskich firm z sektora MŚP w skutecznym wprowadzaniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

Podstawą wsparcia w konkursie Kredyt Technologiczny jest tzw. premia technologiczna. Jest to forma dofinansowania, która stanowi zwrot części kapitałowej Kredytu Technologicznego, mającego na celu pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta w związku z realizacją inwestycji. W ramach tych kosztów uwzględnia się wydatki na zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kolejnym wartym uwagi programem jest Konkurs Ekologiczny. Dostępne w jego ramach środki mają w swym założeniu zostać przeznaczone na przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększanie efektywności energetycznej polskich firm. Obejmuje to zatem działania takie jak m.in. zakup ekologicznych urządzeń, wymiana źródeł ciepła czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Beneficjenci programu mają również możliwość wykorzystania dotacji na modernizację istniejących maszyn na bardziej energooszczędne. Ważne jest jednak, że inwestycje realizowane w ramach tego projektu muszą przyczynić się do poprawy efektywności ekologicznej przedsiębiorstwa, osiągając co najmniej 30% wzrost, co powinno wynikać z opracowanego wcześniej audytu efektywności energetycznej.

Procedura aplikacyjna dotacji unijnych może różnić się w zależności od konkretnego programu i instytucji zarządzającej tymi funduszami. Najważniejsze jest jednak każdorazowo to, aby projekt spełniał kryteria konkursu i posiadał kompletną dokumentację.