13 kwietnia 1943 r. opinia publiczna dowiedziała się o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. W tym roku obchodzimy 81. rocznicę tego wydarzenia i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przez IPN uznawanej za ludobójstwo. W związku z tym, warto bliżej poznać genezę tego wydarzenia i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do niego doszło? Warto także sięgnąć po książki o Katyniu, które szczegółowo opisują Zbrodnię Katyńską.

Jak doszło do Zbrodni Katyńskiej? Kto za nią odpowiada?

O Zbrodni Katyńskiej opinia publiczna dowiedziała się dokładnie 13 kwietnia 1943 r. To właśnie tego dnia radio w Berlinie podało informację o odnalezieniu masowych grobów, w których złożone były ciała polskich oficerów. Odkrycia tego dokonano w Katyniu, lecz winni za zbrodnię przez dłuższy czas pozostawali nieustaleni. Dziś mamy już pewność, że Zbrodnia Katyńska została zaplanowana przez Józefa Stalina i jego współpracowników oraz miała na celu wyeliminowanie polskich elit politycznych, wojskowych i intelektualnych. W wyniku działań funkcjonariuszy policji politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich życie straciło blisko 22 tys. obywateli naszego kraju.

Zbrodnia Katyńska bez wątpienia ma charakter bezprecedensowy, co podkreślają wszystkie książki o Katyniu (https://mieroszewski.pl/shop/katyn-pro-memoria). Jej ofiarą padli bowiem jeńcy wojenni, którzy byli chronieni prawem międzynarodowym, a także niewinni cywile, straceni bez procesu ani wyroku sądu. Wyrządziła ona ogromną szkodę państwu polskiemu, które w jej wyniku utraciło wiele ważnych dla swojego życia politycznego, społecznego i kulturalnego obywateli – patriotów, których Stalin uznawał za bezpośrednie zagrożenie dla utrzymania swoich wpływów w Polsce. Cel Zbrodni Katyńskiej jest obecnie jasny – miała ona za zadanie nie dopuścić do odrodzenia się po II wojnie światowej silnego i zdolnego do samostanowienia państwa polskiego.

Prawda historyczna o Zbrodni Katyńskiej

Zbrodnia Katyńska od lat wzbudza wiele kontrowersji i to nie tylko ze względu na swój okrutny charakter, lecz także z powodu długiego ukrywania prawdy o tych wydarzeniach. Musiało bowiem upłynąć wiele lat, zanim władze ZSRR przyznały się do swojej odpowiedzialności za dokonany w 1940 r. mord. Aż do 1990 r. kolejni zwierzchnicy Związku Radzieckiego zaprzeczały odpowiedzialności swojego kraju za zbrodnię dokonaną na polskich obywatelach, obarczając nią kłamliwie Niemców. Dzięki dążeniom polskich polityków i historyków, dziś znamy już prawdę i wiemy, jak doszło do tego jednego z najbardziej bolesnych wydarzeń w dziejach naszego kraju.

O tym, co doprowadziło do zbrodni katyńskiej, jaki był jej przebieg i w jakim celu została ona zaplanowana i wykonana, szczegółowo opowiadają książki o Katyniu. Wśród nich czytelnicy zainteresowani tą tematyką znajdą publikację „Katyń Pro Memoria”. To wyjątkowa książka o Katyniu opublikowana w formie zapisu rozmów historyków z Polski, Rosji, Litwy, Słowacji i Niemiec, którzy poświęcili się pracy nad Zbrodnią Katyńską, działaczy społecznych, a także osób, które Zbrodnia Katyńska dotknęła bezpośrednio – Rodzin Katyńskich, których bliscy zostali zamordowani w 1940 r. przez NKWD.