Własna działalność gospodarcza jest uznawana za symbol niezależności. Praca „na swoim” pozwala też na uzyskanie nieograniczonych przychodów – przynajmniej w teorii. Dlatego wiele ambitnych osób decyduje się porzucić etat i założyć firmę. Dziś jest to prostsze niż kiedykolwiek – niekiedy nie trzeba nawet wychodzić z domu. Sprawdź jak założyć działalność gospodarczą przez internet.

Założenie działalności gospodarczej online – dla kogo jest dostępne?

Zanim dowiesz się, jak założyć działalność gospodarczą przez Internet, warto wyjaśnić, że nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego. Po pierwsze, firmę w Polsce może założyć każdy pełnoletni obywatel (chyba że ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej), ale też obcokrajowiec. Rezydenci UE mogą zakładać działalność gospodarczą bez ograniczeń, ale obywatele innych państw potrzebują odpowiedniego tytułu pobytowego w Polsce.

Po drugie, założenie działalności gospodarczej przez internet wymaga odpowiedniego uwierzytelnienia. Dlatego wszystkich formalności bez wychodzenia z domu mogą dopełnić tylko osoby, które mają Podpis Kwalifikowany lub Profil Zaufany w ePUAP. Założenie Profilu zaufanego jest bezpłatne i możliwe np. za pośrednictwem bankowości internetowej. Alternatywnie można wypełnić wniosek online, a w urzędzie jedynie osobiście go podpisać.

Po trzecie, przez Internet można założyć dwa typy działalności:

 • jednoosobową działalność gospodarczą (JDG),
 • spółkę cywilną.

Jeśli więc zależy Ci na innej formie prawnej, nie obejdzie się bez osobistej wizyty w urzędzie.

Zakładanie działalności gospodarczej online – upewnij się, że jej potrzebujesz

Przed przejściem formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej warto się również upewnić, że jest to właściwy krok. Obecnie drobna działalność na własną rękę nie wymaga rejestracji w urzędzie. Można więc legalnie dorabiać sobie, oferując rozmaite usługi, czy np. sprzedając rękodzieło. Dotyczy to jednak wyłącznie osób spełniających pewne warunki. Tzw. działalność nierejestrowa jest możliwa tylko wtedy, gdy:

 • uzyskiwane z niej przychody (kwoty należne, nawet jeśli nie zostaną faktycznie otrzymane) nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty przewidzianego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dana osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Można więc skorzystać z tego rozwiązania na początku działalności, a firmę zarejestrować dopiero wtedy, gdy się „rozkręci”. Jest to również dobre rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić sobie niewielkie kwoty do domowego budżetu.

Prowadząc działalność nierejestrową, trzeba jednak uważać! Jeżeli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy podany wyżej próg, należy niezwłocznie (w ciągu 7 dni) zarejestrować działalność gospodarczą. Na szczęście w wielu przypadkach można to zrobić przez internet.

Jak założyć działalność gospodarczą przez internet?

Jak wygląda cała procedura krok po kroku? Aby założyć działalność gospodarczą przez internet, należy dostarczyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej formularz CEIDG-1. Jest on dostępny na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/. Można na niej również wyszukać kody PKD dla różnych typów działalności. Obecnie zakładanie działalności gospodarczej online sprowadza się jedynie do wypełnienia i wysłania tego jednego formularza. Stanowi on jednocześnie wniosek o wydanie numeru REGON i NIP. Należy w nim podać m.in.:

 • dane osobowe,
 • numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli przedsiębiorca je posiada),
 • nazwę firmy,
 • miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym  wykonywana jest działalność gospodarcza,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numer PKD),
 • wybraną formę opodatkowania.

W ten sposób może również odbyć się zawieszenie lub wznowienie działalność gospodarczą przez internet. Wystarczy zaznaczyć w formularzu odpowiednie okienko.

Dane przesłane w formularzu zostaną wprowadzone do systemu w ciągu jednego dnia. Twoja firma zacznie natomiast oficjalnie działać w dniu wskazanym jako data rozpoczęcia działalności. Następnie pozostanie Ci jedynie zgłosić się do ZUS-u (w ciągu 7 dni, osobiście w urzędzie lub przez internet) i ewentualnie zarejestrować do podatku VAT (w urzędzie skarbowym, możliwe zgłoszenie przez internet). Do dodatkowych formalności dla nowych przedsiębiorców należą: wyrobienie pieczęci firmowej oraz założenie firmowego konta bankowego. Nie są to wymagane kroki, ale mogą być bardzo korzystne.