Projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin “Za życiem” wpłynął dzisiaj do Sejmu. Zakłada on m.in. 4000 zł jednorazowego świadczenia za urodzenie upośledzonego lub nieuleczalnie chorego dziecka.

“Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód” – czytamy w projekcie ustawy. Wniosek o wypłatę powinien być złożony w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka, a warunkiem przyznania świadczenia ma być pozostawanie dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzone zaświadczeniem. Podobne zasady obowiązują obecnie przy wypłatach tzw. “becikowego”.

Program “Za życiem” ma ponadto zapewnić:

  • kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej oraz do „poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę”;
  • odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla dziecka, w tym opieki paliatywno-hospicyjnej poza kolejnością;
  • dostęp do usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych;
  • możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności (szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych).

Powstanie programu “Za życiem” zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło na początku października, po fali “czarnych protestów” przeciwko projektowi ustawy zakazującej przerywania ciąży i wprowadzającej kary za dokonanie aborcji. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.