Profesjonalne kształcenie językowe powinno się rozpocząć od umiejętnego ocenienia własnych zdolności w tym kierunku. Bardzo pomocnym rozwiązaniem jest tu system CEFR, który określa stopień zaawansowania znajomości języka. Jak to wygląda w przypadku angielskiego?

Opis umiejętności według stopni CEFR

1. Poziom A1
Osoby, które znają język angielski na tym poziomie, rozumieją proste komunikaty i potrafią
konstruować analogiczne wypowiedzi. Oznacza on również, że dana osoba może prowadzić
prostą rozmowę z człowiekiem, który mówi po angielsku wolno i w sposób maksymalnie
zrozumiały.
1. Poziom A2
Jest to poziom nieco bardziej zaawansowany. Określa on osoby, które są w stanie poradzić
sobie w większości podstawowych sytuacji komunikacyjnych. Poziom ten reprezentują
ludzie znający język na tyle, aby w miarę swobodnie porozumiewać się nim w życiu
codziennym.
1. Poziom B1
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oznacza, że dana osoba posiadła już
podstawy w porozumiewaniu się tym językiem. Oznacza to również, że dysponuje ona na
tyle bogatym słownictwem, aby zaprezentować rozmówcy swoją opinię. Poziom B1 świadczy
o tym, że dana osoba poradzi sobie w większości sytuacji, w których zachodzi potrzeba
komunikacji.
1. Poziom B2
Ten poziom oznacza umiejętność ustnego i pisemnego wypowiadania się na przeróżne
tematy. Tym samym dana osoba może wyrazić swoją nieskrępowaną opinię na konkretny
temat i konstruować złożone, wielowątkowe wypowiedzi. Poziom B2 reprezentują osoby,
które mogą omawiać konkretne oraz abstrakcyjne sytuacje, oraz zagadnienia, z którymi
mają do czynienia na co dzień.
1. Poziom C1
Znajomość angielskiego na poziomach “C” oznacza, że dana osoba w sposób zaawansowany
potrafi porozumiewać się w danym języku. W przypadku C1 wybrana osoba może
wypowiadać się na dowolne tematy w płynny i spontaniczny sposób. Oznacza to również
zdolność do rozumienia głębszego znaczenia konkretnych zdań w różnych okolicznościach
zawodowych i towarzyskich.
1. Poziom C2
To najbardziej zaawansowany poziom umiejętności językowych zarezerwowanych dla języka
potocznego i literackiego. Wyjątkiem są specjalistyczne terminy, ale tych można się nauczyć
na wybranych kursach zawodowych. Poziom C2 oznacza, że wypowiedzi danej osoby są
płynne, precyzyjne i co najważniejsze – kreowane z wykorzystaniem informacji
pochodzących z różnych źródeł.

Skąd wiadomo, jak dobrze rozmawiam w języku angielskim?

Czasami trudno o rzetelną ocenę własnych umiejętności językowych. Okoliczności, cechy
osobowości, a także porównywanie swoich umiejętności do poziomu innych osób może
doprowadzić do złudnego poczucia, że nasz poziom wiedzy jest zbyt wysoki lub zbyt
niski. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu może być test poziomujący, który pomoże
ocenić zdolności ucznia. Znając swój poziom, możesz wybrać dla siebie odpowiedni kurs.
Zajrzyj na stronę english4tutors i kliknij zakładkę ESL lesson plans. Znajdziesz tam kurs
odpowiedni do swoich umiejętności.

Reasumując, znajomość języka angielskiego na wyższych poziomach (w tym B i C) to klucz
do sukcesu zawodowego, ale i towarzyskiego. Nie przegap tej okazji.