Leasing cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Taka forma finansowania samochodu wydaje się opłacalna. Niestety na skutek zawirowań w gospodarce może się okazać, iż raty leasingu dla danego przedsiębiorstwa będą zbyt dużym obciążeniem. W takim przypadku warto zdecydować się na cesję leasingu.

Czym jest cesja leasingu?

Cesja leasingu jest to forma zbycia przedmiotu leasingowanego, którym najczęściej jest samochód. W tym przypadku przenosi się prawa umowy leasingowej z obecnego leasingobiorcy na nowego. Trzeba wiedzieć, że wcześniejszy wykup samochodu i to przed upływem minimalnego okresu wynoszącego co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji może się odbyć, jednak za wartość rynkową przedmiotu, co zwyczajnie jest nieopłacalne. Jednocześnie chcąc wykupić samochód, trzeba zapłacić dodatkowy podatek od wzbogacenia się. Jeżeli w takim przypadku okazuje się, że taka opcja jest nieopłacalna, to możecie wystawić ogłoszenie o cesji leasingu. Leasingobiorca zwany jest cedentem. Nie ponosi żadnych kar czy opłat, jeżeli przekazuje umowę nowemu leasingobiorcy, który zwany jest cesjonariuszem. Umowa leasingowa przechodzi w takiej samej formie i na takich samych warunkach, przy czym to cedent musi złożyć wniosek o cesję. Przed podpisaniem umowy z nowym cesjonariuszem firma leasingowa przeprowadzi dokładną analizę ekonomiczno-finansową i jeżeli będzie ona pozytywna, to zostanie podpisana umowa. Po jej podpisaniu cesjonariusz kontynuuje umowę leasingową. Zachowuje też dotychczasową wysokość rat oraz terminy płatności. Jeżeli jesteście zainteresowani cesją leasingu, to dobrym wyborem jest oferta firmy leason.pl.

Procedura związana z cesją leasingu – to trzeba wiedzieć!

Cesja leasingu musi zostać zaakceptowana przez trzy strony, a mianowicie firmę leasingową, obecnego leasingobiorcę oraz nowego leasingobiorcę, przy czym obecny leasingobiorca, który chce zlecić cesję nie może mieć jakichkolwiek zaległości w ratach leasingu. Natomiast cesjonariusz musi otrzymać pozytywną ocenę ryzyka wystawianą przez firmę leasingową. Nowy leasingobiorca musi również wpłacić opłatę za przygotowanie cesji. Formalności nie są szczególnie skomplikowane. Jeżeli natomiast chodzi o wysokość opłat za przygotowanie cesji, to zależy ona od warunków Waszej umowy. Opłata za przygotowanie sesji znajduje się w ogólnych warunkach umowy leasingowej. Jednocześnie najtrudniejsze może być znalezienie nowego leasingobiorcy. Rzecz jasna nie jest to niemożliwe, jednak umowa leasingowa musi być korzystna, bo tylko wtedy znajdzie się osoba, która będzie ją chciała kontynuować. Istotne znaczenie ma też stan faktyczny samochodu wziętego w leasing. Jednocześnie najtrudniej jest znaleźć nowego cesjonariusza, jeżeli jesteście dopiero na początku umowy leasingowej.

Nowa ustawa o leasingu, która aktualnie obowiązuje

Najłatwiej jest znaleźć cesjonariusza, jeżeli jesteście w drugiej połowie trwania umowy leasingowej. Trzeba przyznać, że wtedy obie strony mogą zyskać, gdyż cedent uwalnia się od zobowiązań, natomiast cesjonariusz zyskuje całkiem dobry pojazd, często za cenę rat, które zostały mu do spłacenia. Jednocześnie konieczne jest też wpłacenie odstępnego na rzecz cedenta. Ma to być niejako opłata będąca wyrównaniem już poniesionych kosztów. Od wysokości tej kwoty należy zapłacić podatek w wysokości 23%. Obecnie obowiązuje przepis, który umożliwia przepisanie leasingu i to bez ponoszenia negatywnych skutków przez jakąkolwiek ze stron.