List motywacyjny to dokument marketingowy, którego celem jest zachęcenie rekrutera do umówienia z nami spotkania rekrutacyjnego. List motywacyjny nie jest już tak często wymagany w Polsce przy składaniu aplikacji o pracę. W większości przypadków wystarczy tylko CV.

Między CV a listem motywacyjnym
Warto podkreślić jednak, że te dwa dokumenty mają nieco odmienne cele. List motywacyjny nie zawsze jest czytany przez osoby weryfikujące nasze dokumenty o pracę, za to CV tak. Co oznacza, że błędem jest dopasowywanie wyłącznie listu motywacyjnego do oferty, którego być może nikt nie przeczyta a my stracimy szansę dostać się na rozmowę kwalifikacyjną. O liście też w wielu sytuacjach warto pamiętać. On może sprawić, że pracodawca nie tylko zaprosi nas na rozmowę, ale również bardziej zainteresuje się nami niż naszymi konkurentami.

Przejdź przez sito selekcji

Dokumenty aplikacyjne w pierwszej selekcji analizowane są przez kilka sekund co oznacza, że list motywacyjny z dużym prawdopodobieństwem będzie weryfikowany później jeśli przeszliśmy przez pierwszy etap procesu selekcji aplikacji. Na czytanie listu motywacyjnego rekruter poświęci prawdopodobnie dużo więcej czasu, więc warto aby był autorski i solidnie przygotowany.

Aplikację na miarę oferty

Najważniejszą zasadą w przygotowaniu dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy jest dostosowanie zarówno CV jak i listu motywacyjnego do oferty, na którą aplikujemy. Dopasowanie listu motywacyjnego do oferty wymogów opisanych w ogłoszeniu oznacza wykazanie w nim zarówno zakresu odpowiedzialności w karierze zawodowej, jak i sukcesów w formie korzyści dla potencjalnego pracodawcy. Ma to być przekaz, który przekona pracodawcę, że zatrudnienie nas jest dla niego i jego firmy zyskiem. List motywacyjny może więc zostać napisany w formie tzw. „oferty handlowej”, w której zestawiamy, kluczowe atuty, doświadczenia i dokonania, które są potrzebne przyszłemu pracodawcy dla osiągnięcia jego celów biznesowych i osiągania zysków.
Do przykładowych kluczowych atutów, które warto opisać w liście motywacyjnym należą doświadczenie zawodowe w określonym obszarze, wykonywanie swojej pracy z pasją, determinacja w osiąganiu swoich celów biznesowych, czy też umiejętność negocjacji z dużymi kontraktorami.

Podkreślaj swoje kompetencje
Nie należy też zapominać o opisaniu naszych przykładowych osiągnięć, przy których podamy konkretne informacje i dane liczbowe. Może to być np. wzrost sprzedaży rok do roku o 15 proc., optymalizacja kosztów o 30 proc., czy też wdrożenie przez nas systemu komputerowego.
Pomocne w dobrym przygotowaniu korzyści i atutów może być dokładne przeanalizowanie ogłoszenia o pracę – w tym informacji czego pracodawca oczekuje od idealnego kandydata do pracy. Warto pamiętać o pogrubieniu kluczowych korzyści lub osiągnięć w swoim liście motywacyjnym, by zwrócić na nie możliwie jak największą uwagę i podkreślić atrakcyjność naszej kandydatury.

O czym trzeba pamiętać?
List motywacyjny nie powinien być zbyt długi na dwie-trzy strony, gdyż będzie to zniechęcało do jego czytania. Błędem jest umieszczanie charakterystyki zajmowanych stanowisk czy też chronologiczny spis dotychczasowych doświadczeń zawodowych, które standardowo umieszczamy w CV. W liście motywacyjnym nie powinno zabraknąć informacji o numerze referencyjnym ogłoszenia, na które aplikujemy, naszych danych kontaktowych, daty czy też danych adresata.

Jak go zbudować?
W pierwszym akapicie listu motywacyjnego możemy odnieść się do krótkich informacji o firmie i motywacji dlaczego aplikujemy na dane stanowisko lub też do ogłoszenia i numeru referencyjnego oferty. Rozwinięcie listu to informacja o naszym doświadczeniu zawodowym, atutach, osiągnięciach i korzyściach dla pracodawcy.
W ostatniej części warto zachęcić do zapoznania się z załączonym CV oraz spotkania się na osobistej rozmowie w celu dopełnienia prezentacji swojej kandydatury.

Indywidualne dokumenty to podstawa!

List motywacyjny to dokument, który ma otworzyć nam drogę do dalszego procesu rekrutacji, rozmowy telefonicznej czy też spotkania. Najważniejsze jest dopasowanie go do oferty, na którą aplikujemy poprzez atrakcyjne ujęcie sukcesów i korzyści dla potencjalnego pracodawcy.

Źródło zdjęcia: www.freepik.com