Poszukiwania pracowników z Ukrainy – oto ogłoszenie, jakie dość często pojawia się na polskich portalach ogłoszeniowych. Każdy przedsiębiorca, który chciałby powitać w swoich szeregach pracownika z tego kraju, musi zdobyć niezbędne informacje. Po to, aby mieć pewność, że cały proces z wynajmem, czy też stałym zatrudnieniem, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

O czym nie można zapomnieć?

Fakt, że osoba z Ukrainy przebywa na terenie Polski nie oznacza jeszcze tego, iż można ją od razu zatrudnić. Należy dopełnić formalności, które związane są z legalizacją pobytu takich osób na terenie Polski. W szczególności, jeżeli chodzi o pobyt dłuższy, powyżej piętnastu dni. Dopiero te osoby, które uzyskały status uchodźcy mogą starać się o pozyskanie zatrudnienia. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.). o status uchodźcy mogą ubiegać się te osoby, które nie mogą lub nie chcą wracać do swojego kraju.

Jeżeli ktoś chciałby zatrudnić osobę z Ukrainy, to musi upewnić się, że taka osoba ma do tego prawo, posiadając stosowny status lub też pomagając danemu obywatelowi Ukrainy pozyskanie takiego dokumentu. Pracodawca jak najbardziej sam może wyjść z taką inicjatywą, jeżeli bardzo zależy mu na danej osobie.

Osoby z ogłoszenia

Jeżeli ktoś chciałby zatrudnić takich obywateli, powinien zadbać o umieszczenie ogłoszenia w odpowiednich miejscach. Jednym z takich miejsc jest chociażby powiatowy Urząd Pracy. Tam zawsze znaleźć można chętne osoby. Co więcej, UP rejestruje tylko i wyłącznie osoby, które status uchodźcy będą posiadać, więc nie trzeba będzie martwić się o konieczność dopełnienia takich formalności. UP zadba również o to, aby wysłać tylko takie osoby, które będą faktycznie pasować do danej oferty pracy.

Jeżeli ogłoszenie ukaże się w innych miejscach niż UP, warto zadbać o to, aby oferta była dostępna także w ukraińskim języku. W ten sposób można zyskać większą szansę na to, aby ogłoszenie faktycznie zwróciło uwagę pożądanych osób. Ogłoszenia typu “szukam pracowników z Ukrainy” są coraz bardziej popularne na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę.

Warto nawiązać również kontakt z agencjami pracy, które zrzeszają osoby chętne do pracy (i nie jest tu wcale mowa o UP). Są też takie agencje, które dedykowane są osobom z Ukrainy na terenie Polski. Dzięki temu znalezienie odpowiedniego pracownika nie powinno stanowić dla nikogo tak dużego problemu. Współpraca z agencją pracy niesie ze sobą ogrom korzyści. Chociażby tą, że dzięki temu można znaleźć wsparcie, jeżeli chodzi o proces zatrudnienia.