160 lat temu, 6 maja 1856 roku w Přibor urodził się Zygmunt Freud, jeden z najbardziej znanych lekarzy w historii. Stworzona przez niego psychoanaliza stała się filozoficzną koncepcją kultury i człowieka oraz przeniknęła do innych prądów filozoficznych i twórczości literackiej.

Freud był postacią niezwykle barwną i ciekawą, nie znosił muzyki, nie lubił patrzeć ludziom w oczy, zażywał regularnie kokainę, uznany został za pierwszego feministę. Interesował się m.in. problematyką życia seksualnego, kulturą i religią. Poniżej przedstawiamy 10 cytatów Zygmunta Freuda, które – mamy nadzieję – zainspirują Was do sięgnięcia po jego biografię i książki

Cóż, nie mamy innego środka, by opanować naszą popędliwość, jak tylko inteligencja.

Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji.

Sport jest sublimacją popędu do przyglądania się i tendencji: sadystycznych, ekshibicjonistycznych, homoerotycznych i erotyki ruchowej.

(…) za postęp kultury płacimy utratą szczęścia w wyniku podwyższenia poczucia winy.

(…) oddziaływanie pociech religijnych można porównać z wpływem, jaki wywiera na człowieka narkotyk.

Odchyleniem seksualnym można nazwać jedynie całkowity brak seksu. Cała reszta to kwestia gustu.

Od momentu, w którym człowiek zaczyna zastanawiać się nad sensem i wartością życia, można uważać go za chorego.

We wszystkich epokach niemoralność znajdowała w religii nie mniejsze wsparcie niż moralność.

(…) postępy techniczne, nie mają żadnej wartości dla naszej ekonomii szczęścia.

Wolność indywidualna nie jest dobrem kultury. Największa wolność panowała przed powstaniem wszelkiej kultury, w owym jednak czasie nie miała ona najczęściej żadnej wartości.