Od wielu lat studia prawnicze są zaliczane do grona prestiżowych kierunków, po których można otrzymać dobrą pracę. Czy łatwo dostać się na prawo? Jakie przedmioty zdawać na maturze? O czym trzeba pamiętać, ubiegając się o indeks na kierunku prawo? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Studia prawnicze – jakie przedmioty wybrać na maturze?

Dobra wiadomość jest taka, że pula przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji na studia prawnicze jest duża. Co więcej, to uczelnie określają, jak będzie przebiegać rekrutacja. Dla absolwentów szkół średnich to dobra wiadomość – mogą oni znaleźć uczelnię, która weźmie pod uwagę przedmioty zdawane przez nich na maturze.

Nie wiesz jeszcze, jakie przedmioty chcesz zdawać na maturze, ale wiesz, że chcesz studiować prawo? Wybierz uczelnię, na której będziesz ubiegać się o indeks. Aby dostać się na studia prawo Warszawa z EWSPA.edu.pl, trzeba zdać następujące przedmioty:

  • język polski – jest to pierwszy przedmiot, który EWSPiA uwzględnia podczas rekrutacji na studia prawnicze;
  • historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, geografia, matematyka lub język obcy – pod uwagę brany jest jeden z wymienionych przedmiotów.

Uczelnia przyjmuje na studia osoby, które uzyskały minimum 80 punktów. Aby uzyskać taką liczbę punktów, wystarczy zdobyć np. 40 proc. z języka polskiego i 30 proc. z innego przedmiotu – mowa o poziomie podstawowym.

Businessman By Window

Jak wygląda rekrutacja na studia prawnicze?

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji na studia można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Większość szkół wyższych, które oferują studia na kierunku prawo, wymaga dostarczenia podania (należy je wydrukować z systemu IRK) wraz z załącznikami. Są nimi:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – jeżeli masz świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, musisz zlecić przetłumaczenie jego treści tłumaczowi przysięgłemu;
  • fotografie – najczęściej wymagane są 2 fotografie;
  • potwierdzenie dokonania wpłat – mowa o opłacie rekrutacyjnej, wpisowej oraz za wydanie legitymacji studenckiej.

Planujesz skończyć edukację i zacząć karierę prawniczą szybciej niż rówieśnicy? Na niektórych uczelniach, np. wspomnianej EWSPiA w Warszawie, możesz starać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS) i w ten sposób skrócić okres kształcenia nawet o 1,5 roku. Jeżeli zamierzasz skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie dołączenie do podania dodatkowego dokumentu.

Successful Coach

Kariera prawnicza – jak ją zaplanować?

W przyszłości chcesz wykonywać zawód adwokata czy radcy prawnego? Musisz wiedzieć, że ukończenie studiów nie wystarczy. Aby wykonywać zawody prawnicze, nie wystarczy tylko wiedza teoretyczna – konieczne jest też zdobycie umiejętności praktycznych. W tym celu absolwenci kierunku prawo rozpoczynają aplikację. Zaczyna się ona egzaminem i również egzaminem się kończy. W trakcie aplikacji przyszły adwokat czy notariusz pracuje w kancelarii.

Happy Professor Assisting High School Students With Learning In A Library,

Obawiasz się, że po zakończeniu studiów Twoje plany mogą ulec zmianie i nie zrobisz aplikacji? Studia prawnicze mają to do siebie, że zapewniają szerokie perspektywy – wcale nie musisz kończyć aplikacji, aby znaleźć dobrze płatną i rozwijającą pracę. To kolejny powód, dla którego warto zdecydować się na ten kierunek. Jeżeli jednak wybierzesz aplikację, masz spore możliwości, aby ukierunkować swoją karierę – możesz m.in. rozpocząć pracę w butikowej kancelarii, czyli kancelarii skoncentrowanej na jednej gałęzi prawa (np. prawie gospodarczym).