Projekt ustawy Polskiej Izby Książki, zakładający m.in. zakaz znaczącego obniżania cen książek przez pierwszy rok od wprowadzenia ich na rynek został przyjęty do dalszych prac przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z projektem księgarnie, sklepy, kioski oraz inni sprzedawcy końcowi nie będą mogli obniżyć ceny książki o więcej niż 5 proc. od ceny ustalonej przez wydawcę lub importera. Zasada ma dotyczyć publikacji będących na rynku do 12 miesięcy od premiery. Ponadto ustawa zakazywać będzie dodawania do czasopism darmowych książek.

Wyjątki dotyczyć będą uczelni, placówek oświatowych i instytucji kultury, które będą mogły otrzymać 20 procentowe rabaty. Ponadto stowarzyszenia członków rodziców będą mogły zakupić podręczniki z 15 proc. rabatem. Ten ram rabat będzie możliwy do uzyskania również w czasie zakupów na targach książek.

Zakup w księgarni z większym rabatem niż 5 proc. możliwy będzie w przypadku publikacji wadliwych lub uszkodzonych.