“Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego”

Brian Tracy

Efektywnie, czyli jak?

Najpopularniejsza definicja efektywności osobistej mówi, że wysoka efektywność oznacza najlepsze rezultaty przy minimalnych nakładach pracy. Oznacza to, że należy działać w odpowiedni sposób, tak aby rezultat był osiągnięty w czasie najkrótszym z możliwych. Rezultat czyli cel – to co chcemy osiągnąć, co postanowiliśmy zrealizować.

Dlaczego zatem tak trudno jest nam osiągać zamierzone cele, trwać konsekwentnie w swoich postanowieniach, realizować poszczególne kroki? Najczęstszym popełnianym podczas planowania błędem jest źle postawiony cel. Brakuje w nim pragnienia zobaczenia progresu, chęci i gotowości do zmiany. Warto przemyśleć kilka zagadnień, które mogą ten obszar dodefiniować, dookreślić i doprecyzować:

  • Gdy myślę o tym, w czym w życiu najbardziej chciałbym się realizować to byłoby to…
  • Byłoby fantastycznie gdybym…

Spełniaj marzenia

„Cel to marzenie, które nabiera cech realności, które zostaje osadzone w rzeczywistości osoby, która go sobie wyznaczyła”. Cel to podjęcie konkretnych, namacalnych działań, kroków które przybliżają nas do szczytu. Niestety najczęściej nie ruszamy z miejsca dlatego, że widzimy tylko bardzo odległy szczyt, a nie chcemy dostrzec drogi, która do niego prowadzi. Ta droga składa się z wielu drobnych, czasem minimalnych kroków przybliżających nas do celu. Brak efektu wiąże się często z tym, że cel jest tak odległy, że staje się bardzo mało lub wręcz zupełnie nierealny. Lepiej więc zrobić jeden mały kroczek niż tylko patrzeć na odległy szczyt. Warto wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie:

  • Co dziś zrobiłem, co przybliżyło mnie do mojego celu?

Podobno przy wejściu do głównej siedziby Facebooka widnieje napis: ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ IDEALNE. Zatem do dzieła! Co jeszcze może sprawić, że nasze marzenia staną się celami a co za tym idzie nasza efektywność będzie rosła?

Jak wyznaczać i realizować cele?

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi efektywnej realizacji celów jest model SMART. To nic innego jak lista warunków, które należy spełnić, żeby nasz cel został osiągnięty.

  • Po pierwsze: SPRECYZOWANY – konkretny, prosty, jasny i klarowny, sformułowany w taki sposób, żeby nie można go było interpretować
  • Po drugie: MIERZALNY – czyli taki, który umożliwi określenie stopnia jego realizacji, który da odpowiedź na pytanie: po czym poznam, że osiągnąłem postawiony sobie cel?
  • Po trzecie: AMBITYNY – taki, którego naprawdę pragniemy, istotny dla nas, ważny który nas pcha do działania, sprzyja naszemu rozwojowi który powoduje, ze zasypiamy i budzimy się myśląc o nim
  • Po czwarte: REALNY – możliwy do zrealizowania w naszej konkretnej, specyficznej dla nas obecnej sytuacji życiowej, zawodowej itd., będący w zasięgu naszych możliwości
  • Po piąte: TERMINOWY – określony w czasie, z konkretna datą realizacji w kalendarzu.

Małymi krokami do sukcesu

Stawiając sobie cel bardzo ważne jest to jak konkretnie jest on sformułowany. Dobrze jest żeby nie zawierał przeczeń tzn. żeby był zdaniem twierdzącym i żeby funkcjonował nie tylko w naszej głowie, ale również na papierze. Zapisanie celu jest swego rodzaju zaciągnięciem zobowiązania wobec samego siebie, a co za tym idzie podniesieniem rangi całego przedsięwzięcia. Jeśli każdego dnia będziemy mogli spojrzeć na nasz SMART i opowiedzieć samemu sobie o krokach, które dziś przybliżyły nas do realizacji naszego celu, to wejście na szczyt będzie już tylko kwestią  dokładnie zaplanowanego czasu.