Coaching jako profesja jest stosunkowo nową i młodą dziedziną w Polsce, co sprzyja tworzeniu i powielaniu różnych opinii urastających do niczym nie popartych mitów. Zanim jednak pokusimy się o zajęcie jakiegoś stanowiska, warto poznać kilka faktów na temat tej formy rozwoju. Pytania, jakie można byłoby postawić to czy naprawdę nie lubimy coachingu, czy za mało jeszcze o nim wiemy?

Polska rzeczywistość: liczba osób korzystająca z coachingu, prowadzone badania na temat skuteczności tej metody, wpis coacha na listę zawodów i jego profesjonalizacja przeczą tezie, że nie lubimy coachingu. Wzrost zainteresowania profesją coacha, otwierane kierunki studiów z zakresu coachingu i liczba wydawanych akredytacji świadczy o dużym zainteresowaniu tą dziedziną.

To działa!

W Polsce wiele osób prywatnych i organizacji sięga po tę formę rozwoju. Coaching wykorzystywany w biznesie jest metodą, która pomaga szybciej osiągnąć zamierzone rezultaty, wspierając osoby w wyzwalaniu ich potencjału. Coaching jest swobodną rozmową, jednak opartą na konkretnym modelu. Dzięki temu sesje są strukturyzowane i możliwe jest wykorzystanie narzędzi, w tym różnorodnych ćwiczeń, prowadzących do osiągania z góry ustalanych rezultatów. Co więcej, istnieje wiele metod umożliwiających weryfikację skuteczności pracy i założonych efektów.

Niezrozumienie rodzi mity?

Coaching, jako metoda pracy nad własnym rozwojem, opiera się na indywidualnej relacji coacha i coachee. Jej celem jest zwiększenie efektywności, rozwój kompetencji poprzez zwiększanie samoświadomości, budowanie autonomicznej motywacji na drodze do osiągania celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. To proces ukierunkowany  przede wszystkim na przyszłość. Ta forma współpracy opiera się na pełnej dobrowolności ze strony klienta, jego zaangażowaniu, pracy w atmosferze dobrych relacji, wzajemnego zaufania i poszanowania drugiej osoby. Dlatego też coach musi wykazywać się profesjonalnym przygotowaniem i praktyką. Mając na uwadze korzystanie z takiej formy rozwoju, warto zweryfikować kompetencje przed nawiązaniem współpracy. Poza posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, coach przestrzega kodeksu etycznego pracy. Można odnieść wrażenie, iż obecnie słowo “coaching” jest nadużywane w naszej rzeczywistości i stąd wiele skrajnych opinii i mitów zapanowało na temat tej formy rozwoju osobistego.

Psychologiczne podstawy potwierdzają skuteczność

Teoretyczne podwaliny coachingu mają swoje korzenie w koncepcjach psychologicznych: psychologii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej czy pozytywnej. Wiele metod, ćwiczeń, form pracy z klientem, podczas sesji bazuje właśnie na wyżej wymienionych koncepcjach.

Obserwacja i uświadomienie tego, w jaki sposób postrzegamy świat, jak interpretujemy pewne zdarzenia, co nas motywuje oraz uruchamia do działania jest jednym z elementów procesu, który ma miejsce podczas sesji. Możliwość zrozumienia mechanizmów, które kierują naszym życiem i mają wpływ na nasze decyzje wspiera klienta w rozwoju interpersonalnym, daje możliwości do poprawienia swojego funkcjonowania w otoczeniu. Bazując na koncepcji psychologii pozytywnej, coaching zakłada wiarę w potencjał i możliwości klienta, budowanie jego siły poprzez rozwój jego mocnych stron. Ważne jest w tym wszystkim budowanie motywacji wewnętrznej opartej na autonomii, ponieważ dopiero taka postawa sprzyja determinacji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i osiąganiu zadowalających rezultatów. Dobry coach potrafi zainspirować i zachęcić klienta do wytrwałego realizowania podjętych podczas sesji zobowiązań. Coaching jest niewątpliwie skutecznym i efektywnym narzędziem, które wspiera nas w osiąganiu wyznaczonych działań, przynosząc wymierne rezultaty. Ważne jest jednak, aby był on odpowiednio dopasowanym narzędziem, czyli takim, do którego mamy przekonanie, ponieważ coaching nie daje gotowych rozwiązań; pomaga jedynie odnaleźć drogę, która  zaprowadzi nas do celu. Tu nie ma miejsca na udzielanie rad, uczenie czy też dzielnie się doświadczeniem, od tego są inne formy rozwoju jak mentoring, consulting, szkolenia.
Czy na pewno świat nie lubi coachingu? Czy po prostu jego wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca? Dajmy sobie czas, aby go lepiej poznać i dokładnie zrozumieć na czym polega…

Hanna Sołtysiak i Beata PlustHanna Sołtysiak Trener Lauren Peso Polska SA/Certyfikowany Coach ACC

Beata Plust Trener Lauren Peso Polska SA/Certyfikowany Coach ACC