Według badania SW Research* studenci boją się momentu ukończenia studiów, a ponad 36 proc. ankietowanych uważa, że jest to ogromna zmiana trybu życia. Zatem zrozumiałe jest, że w związku z tą zmianą pojawia się lęk. W jaki sposób ułatwić sobie ten czas pełen wyzwań? Marcin Olkowicz, ekspert projektu „RECEPTA na sukces w farmacji”, podpowiada, że “kluczem będzie zrozumienie siebie, swoich możliwości i oczekiwań”.

Szukaj odpowiedzi w sobie

Dla 62 proc. studentów możliwość wykorzystania swojego potencjału jest kluczem do spełnionej pracy zawodowej*. Dlatego tak ważne jest, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest nasz potencjał. “Dzisiejszy świat pozwala na unikatową możliwość rozpoznania siebie na dowolnym etapie rozwoju kariery” – mówi Marcin Olkowicz. “Dostępne są diagnozy, testy, analizy profili kompetencyjnych. Część z nich to narzędzia bezpłatne, za inne należy zapłacić czy to firmie je oferującej czy to doradcy rozwoju kariery. Moim zdaniem, bez względu na wybór, zawsze warto” – dodaje.

Człowiek schyłku drugiego dziesięciolecia XXI wieku, to człowiek świadomy siebie, swoich potrzeb i możliwości. Jeśli wierzyć demografom i socjologom, to się w najbliższym czasie nie zmieni. Zmienia się świat. Technologia zmienia się w tempie tak szybkim, że już za 10 lat podobno nie będzie istniało ponad 30 proc. obecnych stanowisk i zawodów.

Pozostanie człowiek, ze swoimi umiejętnościami, wyjątkowością, kompetencjami. Człowiek jutra, który rozumie, że ścieżki kariery mogą być różne. Jeśli tego potrzebuje, będzie (i może) wybierać. By wybierać, zmieniać się, powinien wiedzieć na czym się opierać w swoich poszukiwaniach. Odpowiedzi ma w sobie.

Miej oczekiwania

Czego doświadczają młodzi ludzie na początku swojej kariery? Marcin Olkowicz uważa, że “przechodząc od aktywności uczelnianych, akademickich, zderzą się oni ze światem biznesu, percepcją ich pokolenia, czasem ze stereotypami na ich temat. Będą zmuszeni sprostać wymaganiom, które się z nimi wiążą, a to nigdy nie jest łatwe”. Procesy rekrutacyjne, selekcja kandydatów rządzą się swoimi prawami. Z jednej strony pojawia się zjawisko rynku pracownika (kandydata), co powinno ułatwiać poszukiwania. Z drugiej, rekruterzy wymagają od kandydatów wielu unikatowych i uniwersalnych kompetencji, nie zawsze dostępnych w procesie nauki formalnej. To duże wyzwanie dla młodych ludzi. Dlatego absolwenci tak wysoko cenią sobie możliwość uczenia się od innych w miejscu pracy (70 proc. ) oraz czas na wdrożenie się i zaadaptowanie do nowej sytuacji (67 proc.)*. Kandydaci, którzy znają swoje mocne i słabe strony, mają racjonalne oczekiwania wobec miejsca pracy, są gotowi na dodatkową naukę od bardziej doświadczonych kolegów są na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. “Świadomy siebie kandydat, nie tylko w sensie oczekiwań wobec przyszłego pracodawcy, to potencjalnie najlepszy pracownik. Także w kontekście możliwych rozczarowań wobec przyszłej pracy” – mówi Marcin Olkowicz.

Nie bój się zmiany

Dzisiejszy świat pozwala na unikatową możliwość rozpoznania siebie, swoich potencjałów na dowolnym etapie rozwoju kariery. “Coraz mniej jest dziś tradycyjnych zawodów, coraz częściej stanowiska w pozornie ustalonym porządku danej branży, dają nieoczekiwane, wręcz nieoczywiste możliwości rozwoju” podkreśla Marcin Olkowicz. Dziś już nikt nie dziwi się, że na przykład farmacja oferuje stanowiska związane z promocją, sprzedażą, badaniami i rozwojem czy technologią i produkcją. To branża wielu możliwości. Według Marcina Olkowicza, “dawne myślenie > warto odłożyć na bok, zająć się myśleniem o sobie perspektywą kompetencji opartych o wykształcenie. To w kompetencjach, często unikatowych tkwi podpowiedź na pytanie „Co dalej?”. Dlatego nie trzeba bać się zmian. W miarę upływu czasu, nabywania doświadczenia, może okazać się, że wyczerpaliśmy możliwości oferowane przez branżę, w której pracowaliśmy dotychczas, a nasze umiejętności wpasują się idealnie w coś nowego, o czym przed kilkoma laty nie mieliśmy pojęcia, że istnieje.

RECEPTA na sukces w farmacji, ale nie tylko

Podczas spotkań, organizowanych w ramach projektu „RECEPTA na sukces w farmacji” studenci uczelni medycznych z całej Polski, mieli okazję, wziąć udział w warsztatach, gdzie odkrywali swój potencjał. Cenieni eksperci, jak trener Marcin Olkowicz, a także mówczyni motywacyjna Olga Kozierowska, pomagali uczynić im pierwszy krok w podróży w głąb siebie i rozpoznać swoje oczekiwania. Przedstawiciele Gedeon Richter odpowiadali na pytania uczestników, które dotyczyły specyfiki pracy w firmie farmaceutycznej, a także rekrutacji. Spotkania takie, jak te, są niesamowicie potrzebne, by wspierać młodych ludzi na początku drogi zawodowej, nie tylko w branży farmaceutycznej. Korzystają na nich obie strony, młodzi ludzie konfrontują swoje wyobrażenia z rzeczywistością, a przedstawiciele firmy mogą lepiej zrozumieć przyszłych pracowników i przygotować się na moment, kiedy przyjdzie im ich zatrudnić i stworzyć satysfakcjonujące warunki pracy.

* Młodzi na rynku pracy. Raport z badania; EFFECTIVENESS, Careers Compass, Odyseja PR, Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego; 2016.