Od przyszłego roku szkolnego wakacje będą trwały tydzień dłużej. Zaczną się już w pierwszy piątek po 20 czerwca, a nie jak do tej pory w ostatni piątek miesiąca. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Obecnie – w zależności od roku kalendarzowego – wakacje rozpoczynają się najwcześniej 24 czerwca, a najpóźniej 30 czerwca. Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zakłada, że już od nadchodzącego roku szkolnego 2016/2017 zajęcia będą kończyły się w najbliższy piątek, po 20 czerwca. Zasada ta zostanie ma być utrzymana na kolejne lata.

W zależności od roku kalendarzowego, szkolne zajęcia będą kończyły się 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca. To o kilka dni wcześniej niż w obecnym rozwiązaniu prawnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego, a pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie rekrutacji do szkół.