Człowiek, który nie robi błędów…

Edward John Phelps (1822 – 1900) – amerykański prawnik i dyplomata.cytat