Konfucjusz (551 – 479 p.n.e.) – chiński filozof skupiający swoje nauki wokół codziennego życia, ludzi i stabilności społeczeństwa.

Konfucjusz cytat
Konfucjusz uważał, że najważniejszymi cnotami są humanizm, praworządność, poprawność, mądrość oraz lojalność. Realizują się w pięciu fundamentach społecznych: między panującym i urzędnikiem, ojcem i synem, starszym i młodszym bratem, mężem i żoną oraz miedzy przyjaciółmi.

Chiński filozof głosił pogląd, iż moralność jednostki i podstawowe funkcje rodziny są fundamentem i gwarantem stabilności Państwa. Przypisywał również dużą rolę wykształceniu, które obejmowało też rozwój duchowy w kształtowaniu ładu społecznego. Pomimo tego, że nie pozostawił po sobie pism, jego nauczanie zebrano w “Dialogach konfucjańskich”.