Mahatma Gandhi (1869 – 1948) – filozof, propagator pacyfizmu, jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej.
Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi (Wielki Duchem) wychował się w rodzinie hinduskiej, w społeczności modhów, zajmującej się głównie handlem. Uczył się w Indiach i Wielkiej Brytanii, gdzie studiował prawo. Po zakończeniu studiów wrócił do rodzinnego kraju i podjął pracę adwokata. Po wykluczeniu z kasty wyjechał do Afryki Południowej. Zajmował się tam obroną praw Hindusów, gdzie zaczął stosowanie satyagrahy – siły prawdy – metody biernego oporu.

Mahatma dorastał w duchu poszanowania każdej żywej istoty, tolerancji między wyznawcami różnych religii oraz wegetarianizmu, praktykował poszczenie w cele samooczyszczenia. Jego zasady działania opierały się na trzech normach moralnych:

  1. niewyrządzaniu zła i darzenia życzliwością wszystkich, nawet wrogów,
  2. życiu w prawdzie,
  3. ascesie prowadzącej do opanowania ciała przez ducha.