W dzisiejszym świecie rzadko już pytamy, czy warto korzystać z oferty kursów językowych. Większość osób zadaje sobie raczej pytanie: w jakiej formie nauka okaże się dla mnie najbardziej efektywna? Warto wiedzieć, jakie opcje oferują szkoły językowe, by móc wybrać taki tryb, który będzie dla nas najwygodniejszy, a jednocześnie pozwoli utrzymać motywację i radość z nauki jak najdłużej.

Czym się różnią stacjonarne kursy językowe od kursów online?

Kursy językowe w trybie stacjonarnym odbywają się i sprawdzają od wielu lat. Dla większości kursantów przywiązanych do takiego trybu szkoła językowa jest nie tylko miejscem, w którym toczą się zajęcia, ale także sposobem na obcowanie z językiem w środowisku i grupie ludzi połączonych wspólną pasją i motywacją. Osobisty kontakt z lektorem, native speakerem czy innymi uczniami pozwala przełamać barierę w płynnym mówieniu i odtworzyć życiowe sytuacje, w których możemy na żywo i przy pomocy oferowanych przez szkołę materiałów weryfikować na bieżąco językowe umiejętności. Niestety, ze względu na konieczność dojeżdżania na zajęcia i uzupełniania materiałów z opuszczonych lekcji, taka forma kursu nie każdemu odpowiada – problematyczna może być zwłaszcza dla osób pracujących w trybie zmianowym czy zdalnym, ale także takich, które często wyjeżdżają lub po prostu muszą albo chcą uczyć się z domu.

Świetną alternatywą w takiej sytuacji wydają się kursy online, które niczym nie różnią się od lekcji tradycyjnych poza tym, że kursanci – zamiast w sali – spotykają się w Internecie za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Taka forma uczestnictwa wymaga oczywiście narzędzi, które trzeba we własnym zakresie zorganizować, takich jak laptop lub tablet z dostępem do sieci oraz kamerą internetową i mikrofonem. Program czy techniki nauczania wykorzystywane na zajęciach online są analogiczne do tych z kursów stacjonarnych: lekcje odbywają się w określonych godzinach i grupach, z wybranym lektorem, a materiały, także te interaktywne, udostępniane są i omawiane na bieżąco. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kursy językowe online są zupełnie inną formą niż tzw. kursy e-learningowe, polegające na samodzielnym i systematycznym przerabianiu kolejnych partii materiału. Te pierwsze odbywają się na żywo za pośrednictwem komunikatorów video, uczestnicy mają więc możliwość żywej konwersacji, zadawania pytań czy aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach, tak jak na zajęciach stacjonarnych. Niewątpliwym plusem takiej formy nauki jest oszczędność czasu i ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do szkoły językowej, pewnym wyzwaniem za to – zorganizowanie sobie zaplecza technicznego oraz przestrzeni w domu (czy innym dowolnym miejscu), pozwalającej na pełne skupienie się na lekcji.

Czy rodzaj zajęć wpływa na skuteczność nauki?

Systematyczność i determinacja w nauce języka obcego to siła napędowa dla skuteczności – niezależnie od formy zajęć, na którą się zdecydujemy. Kluczem do utrzymania poziomu motywacji jest w dużej mierze doświadczenie metodyczne i kreatywność lektorów. Warto więc rozważyć kurs w takiej szkole, która ma doświadczenie zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zajęciach prowadzonych online, poparte pozytywnymi opiniami uczestników obu form – jak https://lincoln.edu.pl/online/. Możliwość bezpłatnych konsultacji czy lekcji pokazowych pozwoli upewnić się, że zajęcia przez Internet mogą być równie angażujące i efektywne jak stacjonarne. Just try and see for yourself!