Stale zmieniający się rynek pracy, rosnący udział pokolenia millenialsów oraz ewolucja oczekiwań stawianych pracodawcom sprawiają, że motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników nabierają znaczenia w bardzo szybkim tempie. Coraz większą rolę odgrywają dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym m.in. programy z zakresu corporate wellness. Jednocześnie pracownicy coraz częściej oczekują, że praca będzie nie tylko miejscem budowania kariery zawodowej, ale także umożliwi realizację pasji i osobistych marzeń. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, pracownicy przykładają dużą wagę do marzeń, a ich realizacja ma bezpośredni wpływ na poczucie szczęścia.

Pracownik w centrum uwagi

Skuteczna motywacja i utrzymanie zaangażowania pracowników jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed pracodawcami. Stworzenie komfortowego środowiska pracy, wspierającego rozwój pracowników ma nieoceniony wpływ na ich kreatywność i efektywność, a w konsekwencji, na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy.

Dbając o satysfakcję pracowników i rekrutując talenty, pracodawcy niejednokrotnie obok podstawowych świadczeń płacowych oferują szeroki wachlarz pozapłacowych świadczeń dodatkowych, których celem jest motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników.

Wpływ realizacji marzeń na poczucie szczęścia wśród pracowników

Z badania przeprowadzonego we wrześniu 2016 r. wśród pracowników firmy audytorsko-doradczej KPMG wynika, że marzenia i możliwość ich realizacji odgrywa istotną rolę w ich życiu. 90 proc. ankietowanych przyznało, że marzenia są ważne. Co ciekawe, poczucie szczęścia nie zawsze musi się wiązać ze zrealizowaniem marzenia – dla przeważającej większości już sama praca nad realizacją marzeń daje poczucie szczęścia (82 proc. odpowiedzi). Pracownicy podchodzą racjonalnie do swoich marzeń – ponad 85 proc. respondentów oceniło marzenia jako osiągalne.

Sytuacja zawodowa 47 proc. pracowników uległa poprawie w ciągu ostatnich 5 lat

Z badania przeprowadzonego wśród pracowników KPMG wynika, że środowisko pracy ma wpływ na realizację marzeń. 92 proc. ankietowanych w ciągu ostatnich 5 lat spełniło przynajmniej jedno marzenie, a prawie połowa (47 proc.) co najmniej trzy marzenia. Zrealizowane marzenia były związane najczęściej z poprawą sytuacji zawodowej, rozwijaniem pasji lub hobby, podróżami oraz kształceniem się i zdobywaniem certyfikatów zawodowych.

Kobiety częściej chcą podróżować, a mężczyźni rozwijać hobby

Badani pracownicy na pytanie o czym marzą najczęściej wskazywali podróże (57 proc.) i rozwijanie pasji lub hobby (52 proc.). Zauważalny jest trend, zgodnie z którym na marzenia związane z podróżami częściej wskazują kobiety, a mężczyźni na pasje i hobby. Marzenia wymieniane przez pracowników w dalszej kolejności dotyczyły m.in. sytuacji finansowej, wykształcenia oraz zakupu mieszkania lub domu.

Ponad 2/3 pracowników stara się rozwijać hobby, które najczęściej jest związane ze sportem (m.in. piłka nożna, bieganie, pływanie, żeglarstwo), podróżami (oddalone rejony Azji, obu Ameryk i Australii) oraz nauką (m.in. szkolenia i certyfikaty związane z wykonywanym zawodem, nauka języków obcych czy kursy fotografii). 90 proc. badanych wskazało, że realizowanie hobby sprawia, że są szczęśliwi.

Najczęściej wymienianymi czynnikami, które stoją na przeszkodzie w realizacji marzeń pracowniczych są ograniczenia finansowe (68 proc.), brak odpowiedniej ilości czasu (48 proc.), a także brak wystarczającej motywacji i cierpliwości (17 proc.).