Przyglądając się dzisiejszym realiom świata biznesu, do którego wkracza z każdym dniem coraz więcej kobiet, można odnieść wrażenie, że płeć piękna przejęła już nad nim kontrolę. Czy aby na pewno? Rosnąca ilość Pań, które wstępują na drogę biznesu to jedno; zupełnie czymś innym jest postrzeganie ich roli przez otoczenie a także przez nie same.

Niezależnie od organizacji, z którą kobiety wiążą swoją zawodową aktywność, stają codziennie przed szeregiem wyzwań, którym muszą sprostać. Nie zawsze jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę bariery, które napotykają podczas swojej pracy. Ograniczenia, którym stawiają czoła, mają zróżnicowany charakter, poczynając od stereotypów dotyczących męskiego i kobiecego punktu widzenia chociażby w kontekście pracy w korporacji i wartości przez nich wnoszonych kończąc na walce z własnymi niedoskonałościami i niepewnością, która bywa czynnikiem hamującym pełną efektywność Pań w strukturach biznesowych.

Mówiąc o niedoskonałościach, są to najczęściej kompetencje, które ćwiczone przez jakiś czas, mogą przekształcić się z wad w zalety i stać się atutami wielu kobiet. Słowo klucz to oczywiście ćwiczenie, ponieważ to właśnie praktyka czyni mistrza. Jakie zatem kompetencje należałoby ćwiczyć, aby Kobieta mogła poczuć, że w pełni realizuje się w świecie biznesu? Zacznijmy choćby od złotej reguły „work-life-balance”. Jest to koncepcja, której cel nadrzędny to utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i wszystkim, co się z nią wiąże (nasze ambicje, budowanie ścieżek kariery etc.), a życiem prywatnym (od zagospodarowania naszego czasu wolnego z wystarczającą jego częścią poświęconą na rozrywkę, poprzez unormowane i zadowalające życie rodzinne aż po wyrobienie w sobie nawyków dotyczących zdrowego stylu życia).

Niestosując się do zasad „work-life-balance” kobiety nieraz same wpadają w pętlę, z której trudno jest się im wydostać. Przesiadywanie w pracy do późnych godzin, przynoszenie jej do domu, praca w weekendy to tylko niektóre z przejawów zachwianej równowagi. Możemy ją zaobserwować także w drugą stronę, kiedy kobieta jedynie „pojawia się” w biurze, przynosi do niego swoje problemy związane ze sferą prywatną np. z wychowaniem dziecka. W takich sytuacjach trzeba wyrobić w Paniach potrzebę oddzielania spraw zawodowych od prywatnych i przeznaczania na nie odpowiedniej ilości czasu.

Bardzo często czynnikiem blokującym zmianę postawy jest brak motywacji do samej zmiany a także  niewiedza, w jaki sposób można osiągnąć konkretne rezultaty. I tu z pomocą przychodzą szkolenia dla Kobiet, które pokazują metody pozwalające na wyrobienie odpowiednich nawyków. Idealnym rozwiązaniem jest zaangażowanie w ten proces kierownictwa firmy, które inwestuje w grupowe szkolenia dla zatrudnionych Pań. Dzięki temu otrzymują one szansę rozwoju swojego zawodowego potencjału, a kierownictwo firmy zyskuje jeszcze bardziej efektywnych pracowników.

Na zwiększoną efektywność Kobiet w organizacji mogą liczyć też Ci Szefowie, którzy decydując się na zorganizowanie odpowiednich warsztatów dla Pań, pozwalają im wzmocnić ich poczucie biznesowej kobiecości i poniekąd „zaprojektować siebie”. Mówimy tu o świadomym kreowaniu swojego wizerunku w myśl zasady „wizerunek to moja marka”. Podczas szkoleń, których motywem przewodnim jest zapoznanie się z zasadami dress code, stylizacją czy elementami profesjonalnego makijażu Kobiety nabierają większej pewności w eksponowaniu siebie i dążeniu do celu. W połączeniu ze zgłębieniem zasad savoir vivre’u zwiększa to ich poczucie swobody i bezpieczeństwa, pozwalających na luksus bycia sobą w każdej sytuacji.

Ponieważ jednak wygląd to nie wszystko, należy mieć na uwadze także inne kompetencje, które pozwalają Kobietom w środowisku biznesowym na bycie bardziej przedsiębiorczymi i dynamicznymi w działaniu. Należą do nich sztuka komunikacji wliczając także tę między płciami, ponieważ jak namv wiadomo sposób, w jaki komunikują się kobiety i mężczyźni nieco się od siebie różni. Poznanie i praktykowanie złotych reguł asertywności również ma kluczowe znaczenie, ponieważ z jednej strony umożliwia uniknięcie sytuacji, w których ktoś usiłuje przysłowiowo „wejść nam na głowę”, a z drugiej pozwala na bardziej odważne wyrażanie swoich opinii i większą dynamikę przy osiąganiu zamierzonych rezultatów.

Nad czym jeszcze warto popracować chcąc zabłysnąć w świecie biznesu? Od Pań na wysokich  stanowiskach (i nie tylko) wymaga się często zdecydowanego, ale też szybkiego działania, ponieważ to właśnie czas odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę. Potrzebne są zatem dobre pomysły realizowane niemalże natychmiast. Oczywiście to również można w odpowiedni sposób wypracować. Kreatywność nie jest czymś, czego nie można by się było nauczyć. Warsztaty z twórczego myślenia pozwalają rozwinąć umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby sytuacji i generowania pomysłowych rozwiązań, które można stosować na bieżąco.

Zgłębiając temat kompetencji, które należy szlifować tak, aby osiągnąć zamierzone cele, można by wskazać jeszcze na niejedną z nich. W głównej mierze chodzi o to, by zadać sobie pytanie czy gra jest warta świeczki, czy angażowanie naszego czasu i wysiłku w zmiany przyniesie rezultaty, o jakie nam chodzi? Odpowiedź może być tylko twierdząca.

Bardzo istotne są przy tym elementy kobiecej pracy nad sobą w postaci szkoleń czy warsztatów, które uczą, w jaki sposób wykorzystywać odpowiednie narzędzia i metody, a później indywidualna praca w obszarze rozwoju osobistego w biznesie. W codziennych realiach zawodowych Pań następuje bowiem odczuwalne wzmocnienie poczucia biznesowej kobiecości i wzrost inspiracji do działania. Wzrasta świadomość, poczucie siły i wartości Kobiet, co w połączeniu z umiejętnością kreowania własnego wizerunku przekłada się na ich większą efektywność w kontaktach biznesowych. Stanowi to istotną wartość dla firm, które decydują się na inwestycję w projekty szkoleniowe realizowane z myślą o Kobietach. Pomaga im to bez wątpienia w walce o miano symbolu przedsiębiorczości.