Raport przygotowany przez wyszukiwarkę ofert pracy Adzuna.pl bada jaką sytuacje na polskim rynku pracy zastają tegoroczni absolwenci uczelni wyższych. Adzuna obliczyła liczbę ofert pracy w miastach w których znajdują się uczelnie ze ścisłej czołówki rankingu państwowych szkół wyższych. Raport dotyczy wyłącznie pięciu kierunków studiów: IT, Budownictwa, Dziennikarstwa/Komunikacji/PR, Księgowości/Finansów/Ekonomii oraz Inżynierii.

Warszawa liderem

Miasto Stołeczne Warszawa jest liderem w klasyfikacji ogólnej pod względem ilości dostępnych wakatów (11.58 proc. wszystkich wakatów w kraju), dominując również cztery z pięciu badanych kategorii. W Warszawie najwięcej ofert pracy znajdą absolwenci kierunków IT (12.64 proc.). Niemal o połowę mniej stanowisk czeka na absolwentów kierunku Finansów (6.82 proc.) i Budownictwa (5.23 proc.), a najmniej na absolwentów Inżynierii (1.73 proc.)  i Dziennikarstwa (2.14 proc.).

Warszawa również dominuje pod kątem uczelni kwalifikujących się w każdej z badanych kategorii. W ranking dziesięciu najlepszych państwowych uczelni, stolica zajmuje aż trzy pozycje. W trzech z pięciu kategorii (Finanse, Dziennikarstwo, Budownictwo) Warszawa zajęła pierwsze miejsce, w pozostałych (IT i Inżynieria) – drugie. W kategorii IT warszawskie uczelnie zajęły dwa miejsca w pierwszej piątce rankingu (2 i 4).

Najlepsze i najgorsze miasta dla studentów oraz absolwentów

IT

Proporcjonalnie do sumy dostępnych wakatów w danym mieście, w kategorii IT najlepiej wypadł Kraków (18.87 proc.) i Wrocław (16.37 proc.). Warszawa znalazła się dopiero na trzecim miejscu. Suma ofert pracy w kategorii IT w pięciu miastach odpowiadajacym najlepszym uczelniom w tej kategorii to jedyne 4.89 proc. wakatów w kraju.

Budownictwo

Warszawa jest liderem klasyfikacji w kategorii ‘Budownictwo’. Ponad 5 proc. wszystkich ofert w stolicy jest potencjalnie w kręgu zainteresowań absolwentów tej dziedziny. Politechnika Warszawska zajmuje pierwsze miejsce w ranking szkół wyższych. Krakowskie uczelnie zajmują dwa miejsca w ranking pięciu najlepszych szkół, a miasto plasuje się na miejscu drugim pod względem liczby dostępnych wakatów (4.36 proc. wszystkich wakatów w Krakowie). W Gliwicach gdzie ofert pracy jest zaledwie 313, kategoria ‘Budownictwo’ stanowi niemal 10 proc. wszystkich lokalnych ofert. Pomimo niewielkiej ilości ogłoszeń na miejscu, województwo Śląskie zajmuje drugie miejsce tuż za Mazowszem pod kątem ofert w regionie.

Dziennikarstwo/Komunikacja/PR

Warszawa znalazła się daleko przed pozostałymi miastami oferując ponad trzykrotnie większą ilość ogłoszeń niż Kraków na miejscu drugim.

Inżynieria

Wrocław oferuje czterokrotnie więcej wakatów niż pozostałe miasta, zajmując pierwsze miejsce w ranking uczelni oraz najlepszego miejsca na znalezienie pracy z dyplomem inżyniera. Województwa śląskie i dolnośląskie zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji regionalnej.

Finanse/Księgowość/Ekonomia

W Krakowie absolwenci kierunków ekonomicznych znajdą najwięcej ofert pracy w Polsce. Blisko 13 proc. wszystkich wakatów w Krakowie odpowiada kategorii Finanse/Księgowość. Warszawa zajmuje drugie miejsce – 6.82 proc. wakatów stolicy odpowiada tej kategorii.

W klasyfikacji regionalnej odpowiednio prowadzi Małopolska (2397 wakatów) plasując się tuż przed Mazowszem (2047). Najgorszymi miastami w tej kategorii są Katowice oraz Wrocław.

W którym mieście łatwiej o staż i praktyki zawodowe?

Z uwagi na koszty utrzymania studenci podejmują pracę w trakcie studiów – niestety często w branży nie związanej z wybranym kierunkiem. Studentów uczelni w Toruniu i Trójmieście czekają największe trudności w znalezieniu stażu, bądź praktyk zawodowych podczas roku akademickiego. Warszawa znajduje się na szczycie klasyfikacji miast pod kątem liczby ofert pracy tymczasowej/dorywczej, praktyk oraz staży, mając blisko 13 proc. ofert w tej kategorii.  W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ofert jest o ponad połowę mniej niż w stolicy. Trójmiasto wypadło lepiej jedynie od Torunia z 3.46 proc. ofert w tej kategorii.

Liczba wakatów w danym mieście w pięciu kategoriach

Miasto IT Budownictwo PR/Dziennikarstwo Finanse Inżynieria
Trójmiasto 1.13% 0.20% 1.25% 7.61% 7.61%
Kraków 18.87% 5.14% 1.35% 12.82% 2.03%
Poznań 5.00% 6.56% 1.63% 4.81% 2.29%
Toruń 5.44% 6.21% 0.45% 4.14% 4.14%
Warszawa 12.64% 5.23% 2.14% 6.82% 1.73%
Wrocław 16.37% 6.21% 1.62% 8.11% 13.76%

Siła nabywcza i koszt utrzymania *

L.p. Miasto Średnia roczna pensja (w zł.) Koszt utrzymania Siła nabywcza
1 Wrocław 54,488 91.8 101.3
2 Warszawa 46,879 100 100
3 Kraków 59,139 90.6 98.1
4 Gdańsk 52,932 90.3 94.1
5 Bydgoszcz 36,710 85.5 91.4
6 Poznań 44,498 88 87.5
7 Łódź 53,593 83.2 81.2

Artykuł na podstawie rankingu państwowych szkół wyższych Perspektywy 2015 oraz danych portalu Adzuna dotyczące dostępnych wakatów z dnia 30 Czerwca 2016

*Punktem odniesienia dla wskaźnika kosztów utrzymania jest Warszawa, której wskaźnik kosztów utrzymania i siły nabywczej to 100. Wskaźnik siły nabywczej pokazuje względną siłę nabywczą w zakupie towarów i usług w danym mieście (z kosztem zamieszkania włącznie) dla osoby o przeciętnym wynagrodzeniu. Źródło: Numbeo