Na Grunwald! wydawnictwo: Edmont

Na grunwald

Przygotowujemy się na wojnę z Zakonem Krzyżackim. Naszym zadaniem jest zgromadzenie jak najliczniejszej armii dla króla Jagiełły i zapewnienie prowiantu rycerzom. W tym celu należy mierzyć się z Krzyżakami, zdobywać dukaty na Wawelu i od zagranicznych rycerzy i wysyłać poddanych po prowiant. W trakcie rozgrywki przebieg gry jest urozmaicany wydarzeniami historycznymi. Wygrywa oczywiście ten, kto uzbiera większą armię. Do gry dołączona jest przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie broszura edukacyjna, opowiadająca o przyczynach konfliktu z Zakonem.