Środowisko pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego zrozumienie pięciu przybierających na sile trendów i umiejętne zarządzanie nimi, pomoże pracodawcom uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zachodzącymi przeobrażeniami.

Czego potrzebują współcześni pracownicy?

  1. elastyczności środowiska pracy
  2. pozyskiwania wiedzy w czasie rzeczywistym
  3. większej autonomii
  4. poczucia stabilności
  5. możliwości pracy nad istotnymi z ich punktu widzenia projektami

Strach przed wyparciem przez maszyny

Na podstawie badania stwierdzono również, że mimo entuzjastycznej postawy wobec najnowszych trendów, respondenci zgłaszają także pewne obawy dotyczące zmian, które postrzegają jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnienia. Ponad 80 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu kilku najbliższych lat z dużą chęcią będzie wykonywało pracę, która ma związek z ich osobistymi zainteresowaniami lub kwestiami istotnymi dla ogółu społeczeństwa. Natomiast 45 proc. badanych obawia się, że automatyzacja, inteligentne maszyny i sztuczna inteligencja mogą zastąpić człowieka przy wykonywaniu najbardziej powtarzalnych zadań.

Młode społeczeństwa bardziej otwarte na zmiany

Regiony o większym udziale młodych osób w populacji są bardziej otwarte na zmiany. 81 proc. mieszkańców regionu Azji-Pacyfiku jest entuzjastycznie nastawionych do zmian, podczas gdy w Europie proporcja ta wynosi jedynie 59 proc. Okazuje się bowiem, że 52 proc. Europejczyków odczuwa lęk lub obawy związane z koniecznością szybkiego przyswojenia nowych umiejętności i przystosowania się do zmieniających ról. W regionie Azji-Pacyfiku podobne obawy ma tylko 19 proc. respondentów.

Nowe rozumienie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zatrudnienia ma nową definicję. Dawniej bezpieczeństwo zatrudnienia kojarzono ze stałym etatem. Dziś natomiast, ze względu na zmiany w środowisku pracy – a zwłaszcza rosnącą skalę automatyzacji – pracownicy definiują bezpieczeństwo jako rozbudowaną sieć zawodową i możliwość skorzystania ze znajdujących się w niej kontaktów w celu znalezienia pracy, która będzie kolejnym etapem rozwoju kariery. 93 proc. respondentów uważa, że może pracować wszędzie tam, gdzie będzie istniało zapotrzebowanie na ich umiejętności, a 60 proc. jest zdania, że standardowy wiek emerytalny z czasem przestanie obowiązywać.

Wyzwania mobilnego świata

Działy HR muszą usprawnić globalną współpracę. Ze względu na rosnącą liczbę pracowników zdalnych, specjaliści HR będą musieli podejmować większe starania, aby zapewnić łączność
i współpracę pomiędzy członkami swoich zespołów. 95 proc. respondentów jest zdania, że będzie
w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi.

Zmiany technologiczne i kulturowe zawsze sprzyjały rozwojowi innowacji w środowisku pracy, przy czym obecnie obserwujemy wyjątkowo szybkie tempo pojawiania się nowych modyfikacji, do których muszą się także dostosować pracodawcy – mówi Dermot O’Brien, dyrektor pionu HR w ADP. Aby realizować założone cele biznesowe, a jednocześnie zachowywać konkurencyjność, pracodawcy muszą dopuścić pewien poziom elastyczności działania, przyjąć założenie, że technologia ma wspierać, a nie hamować rozwój kariery oraz stworzyć pracownikom możliwości pielęgnowania własnych zainteresowań, przy jednoczesnym spełnianiu misji firmy – dodaj O’Brien.

Potrzebne jest otwarcie na zmiany

Odpowiednie docenianie potrzeb pracowników i umiejętne zarządzanie nimi, wiąże się z wielkimi korzyściami, także tymi ekonomicznymi. – Wyjście naprzeciw zmianom w środowisku pracy będzie sprzyjać wzmocnieniu kadr. Pracownicy będą bardziej zaangażowani, wydajni i samodzielni – mówi Ahu Yildirmaz, wiceprezes i szefowa ADP Research Institute. – Poza tym, dzięki otwartości na zmiany, pracodawcy mają większe szanse na zdobycie i zatrzymanie talentów w swojej firmie – wskazuje Yildirmaz.

Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób na całym świecie ewoluują potrzeby i pragnienia pracowników, liderzy biznesu mogą opracowywać krótko- i długofalowe strategie, których realizacja będzie sprzyjać rozwijaniu silniejszych i wydajniejszych kadr. Jednak środowisko pracy ewoluuje nie tylko w aspekcie globalnym. Dynamicznie zmienia się również polski rynek pracy.

Pokolenie Y chce mieć wpływ

Polscy pracownicy, szczególnie Ci zatrudnieni w firmach sektora nowoczesnej gospodarki, nie różnią się pod wieloma względami od mieszkańców Europy Zachodniej. Wejście na rynek pracy osób z pokolenia Y uwydatniło konieczność zmiany w podejściu do otoczenia zawodowego. Millenialsi chcą mieć realny wpływ na działalność firmy, choćby poprzez uczestnictwo w podejmowaniu decyzji zespołowych. Coraz częściej, rynkowe wynagrodzenie i etat oferowane pracownikowi funkcjonującemu w nowoczesnym środowisku pracy to zdecydowanie zbyt mało. Polscy pracownicy, podobnie jak ich europejscy koledzy, wyrażają nadzieję, że wkrótce będą mieli wpływ na ustalanie swoich harmonogramów pracy. Ten trend możemy zaobserwować dobitnie podczas rozmów rekrutacyjnych, gdzie pytania o możliwość zdalnego wykonywania części obowiązków zawodowych lub zastosowania elastycznych godzin rozpoczęcia pracy stają się standardem. Pracodawcy w Polsce powinni mieć świadomość, iż nie mogę przegapić ewolucji zachodzącej na rynku pracy. Jeśli firmy stawiające na rozwój i nowoczesne rozwiązania chcą nie tylko pozyskać, ale i utrzymać przy sobie talenty, powinny już teraz rozpocząć wprowadzanie zmian mających na celu lepsze dopasowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników – powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Wnioski te są częścią globalnego badania „Evolution of Work” przeprowadzonego przez ADP Research Institute, które objęło ponad 2 tys. pracowników i pracodawców z 13 krajów.

Źródło: newseria.pl