W dobie nieustannego galopowania w kierunku doskonalenia swojego wyglądu, wiedzy, umiejętności, świadomość własnego potencjału jest właściwie niezbędna. Rzeczywiście tak jest, że część własnych talentów, zdolności i predyspozycji jest nam znana. Co zatem zrobić aby poznać to co jest nam w nas samych nieznane? Jest wiele form rozwoju osobistego, które służą poznawaniu siebie, swoich potrzeb, wartości, diagnozowaniu celów. Warsztaty rozwojowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, mentoring i wreszcie, coraz popularniejszy coaching.  Dla kogo zatem jest coaching i co można dzięki niemu osiągnąć?

Ukryty potencjał

Coaching to najczęściej kilka (6-8) spotkań… oraz wszystko to co dzieje się między tymi spotkaniami. Jego celem jest wzmacnianie, wspieranie klienta w samodzielnym wdrażaniu szerokorozumianych zmian. Kluczowym założeniem pracy coacha jest to, że każdy człowiek jest kreatywny, twórczy, a drzemiący w nim potencjał może dać mu ogromną siłę i poczucie sprawczości. Coach wierzy, że nie istnieją osoby bez pomysłów, bez potencjału, są jedynie jałowe, przejściowe stany umysłu, a ukryta w nim mądrość czeka na to, żeby ją wydobyć. Osoba zatem zna odpowiedzi na nurtujące je pytania, a coach jest swego rodzaju narzędziem, mechanizmem, do zadawania pytań.

Kim jest klient coacha?

Każda osoba to skarbnica wiedzy o samym sobie, często nieświadoma skarbnica, w której znajdują się wszelkie potrzebne mu zasoby. To w niej również znajdują się odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Osoba korzystająca z coachingu to człowiek zainteresowany własnym rozwojem, samodoskonaleniem i poznawaniem siebie. Człowiek poszukujący rozwiązań, chcący wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje działania, za swoje życie. To człowiek chcący rozwijać swoją samoświadomość, podnosić jakość swojego życia i swoich działań. Indywidualna praca z coachem daje możliwość bardzo precyzyjnych działań zgodnych z potrzebami klienta, wzmacnia go w bardzo konkretnie i świadomie ustalonych obszarach, motywuje i daje energię do działania. Osoba, decydująca się na coaching oczekuje określonych rezultatów, przychodzi z konkretnym problemem, zagadnieniem.

Najważniejsze są rezultaty

Zadaniem coacha jest stworzenie relacji opartej na synergicznym partnerstwie – to klient wybiera cel na proces coachingowy oraz tematy poszczególnych sesji. Relacja coach – klient służy rezultatom, których oczekuje klient a nie coach. Coach w relacji z klientem podąża za nim, za jego celami, oczekiwaniami, dylematami, dbając jednocześnie o relacje opartą na szacunku i zaufaniu. Opanowuje pokusy udzielania rad i dawania gotowych rozwiązań klientowi. Generuje w kliencie świadomość i odpowiedzialność za swoje postanowienia i decyzje. Podąża za klientem w pełnej uważności. Dopasowuje się do tempa, rytmu klienta, do nagłych zwrotów i zakrętów w jego myśleniu i odczuwaniu. Słucha na różnych poziomach, odbierając werbalne i pozawerbalne komunikaty. Odnosi się do różnych sfer życia klienta, zwracając uwagę na to, że jego decyzje pociągają za sobą realne konsekwencje. Zadaniem coacha jest uruchamianie potencjału klienta w obszarach osobistych i zawodowych.

Wzajemne zobowiązanie dla sukcesu

Klient na co dzień dokonuje setek wyborów, podejmuje wiele decyzji, co może pociągnąć czasem za sobą uczucie przytłoczenia i nadmiaru działań. Dzieje się tak często, kiedy nie ma równowagi pomiędzy decyzjami na „tak” a decyzjami na „nie”. Coaching może pokazać możliwości zmiany w postrzeganiu przez klienta poszczególnych obszarów, dać mu poczucie sprawczości, możliwości zmiany i energię do działania. Coaching uważa się obecnie za jedną z najskuteczniejszych form rozwoju. Daje możliwość wglądu w siebie, swoje możliwości, potrzeby, wartości. Jest wzajemnym zobowiązaniem coacha i klienta, ale to klient ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, będąc tym samym generatorem i wykonawcą zmian.

Źródło zdjęcia: www.freepik.com