Jakie czynniki wpływają na wybór kierunku studiów przez maturzystów? Odpowiedź znajdziemy w raporcie przeprowadzonym przez Newspoint wśród użytkowników internetu.

Newspoint przeprowadził dokładną analizę wpisów w polskim internecie na portalach i platformach social media, na przestrzeni całego 2018 roku, o tym, czym się kierować przy wyborze studiów. Analiza automatyczna została wzbogacona o pogłębioną analizę manualną. Do badania wykorzystano próbę n=1100 pasujących kryteriami postów. Badano również płeć autora komentarza czy publikacji, jego status, datę wpisu, preferowany rodzaj studiów. Dodatkowo przebadano też zainteresowanie konkretnymi uczelniami.

Wszystkie wyszukane wpisy i komentarze (cechy szczegółowe) dotyczące opinii internautów na temat preferencji, jaki kierunek studiów wybrać udało się pogrupować i przyporządkować do 7 poniższych głównych kategorii (cechy ogólne):

 • Wpływ otoczenia
 • Zawody/profesje/praca
 • Predyspozycje
 • Pomoc specjalistów i doradców zawodowych
 • Marketing, PR i opinie o uczelni
 • Oferta programowa uczelni
 • Udogodnienia i koszty

Kategorie główne obejmowały najczęściej takie cechy szczegółowe:

 • Wpływ otoczenia: tradycje rodzinne, ambicje rodziny, wpływ kolegów, znajomych, opinii internetowych.
 • Zawody: prestiż przyszłego zawodu, zarobki w zawodzie, łatwość znalezienia pracy w zawodzie.
 • Predyspozycje: zainteresowania i pasje, uzdolnienia, osobiste ambicje, charakter, temperament i kompetencje kandydata.
 • Doradcy zawodowi: pomoc doradców zawodowych, testy predyspozycji zawodowych.
 • Marketing i PR: pomoc biura karier, opinia o uczelni, prestiż, decyzje pod wpływem reklamy, marketingu, miejsce w rankingach uczelni.
 • Oferta: oferta programowa, wybrany kierunek tylko na niektórych uczelniach, poziom nauczania na uczelni, kontakty zagraniczne uczelni i możliwość zagranicznych staży/praktyk, wyposażenie na uczelni, nowoczesne oprzyrządowanie, laboratoria, komputery…, łatwość dostania się, próg wejścia, liczba kandydatów na 1 miejsce, łatwość ukończenia studiów, wielkość uczelni, możliwość nauki języków obcych, studiowanie w obcym języku, lokalizacja uczelni.
 • Udogodnienia: wysokość czesnego, akademiki, koszty akademika, potrzeba łączenia pracy ze studiami, elastyczność planu zajęć.
 • Inne: najczęściej brak czynnika, ale wypowiedź dotyczyła innych wskazówek.

Po pogrupowaniu wszystkich wypowiedzi do odpowiednich kategorii wyłonili się zwycięzcy. Zdecydowanym liderem kategorii głównych zostały predyspozycje, jakie posiada kandydat (25,64%). Uzdolnienia, pasje i kompetencje są najważniejszymi czynnikami, które decydują o wyborze studiów. Na drugim miejscu uplasowała się oferta uczelni (19,32%), niezwykle ważna cecha, na którą najczęściej kładą nacisk marketerzy w materiałach promocyjnych. Trzecia kategoria – zawody – zebrała ponad 17,26% i w większości poświęcona jest komentarzom dotyczących pracy i zarobkom po danym kierunku studiów. Marketing i PR uczelni zajmuje czwartą pozycję (13,33%), co pokazuje, że tradycyjne reklamy, PR i wizerunek nie są priorytetowym czynnikiem w wyborze uczelni przez zainteresowanych. Rady rodziców, przyjaciół oraz internautów (wskazówki otoczenia) nie mają tak dużej siły, jak mogłoby się na pozór wydawać – 10,60% internautów opiera na nich swój wybór.

Najważniejsze są zainteresowania

Ciekawe wnioski wysnuto bez grupowania cech szczegółowych w kategorie ogólne. Zdecydowanym numerem jeden okazały się zainteresowania kandydata (prawie 19%). Na drugim miejscu znalazła się łatwość w znalezieniu pracy po studiach (prawie 12%) oraz trzecie to wpływ reklam i działań PR uczelni (niecałe 10%). W oczach kandydata konkretny kierunek studiów wciąż ma bardzo silne korelacje z podjęciem konkretnych profesji i zajął czwarte miejsce. Kolejna w rankingu oferta programowa wciąż pełni ważną funkcję w kreowaniu świadomości o uczelniach i jest ważnym czynnikiem decydującym o wyborze studiów.

Analiza Newspoint obejmowała też kryteria wyboru w podziale na płeć komentujących. Najistotniejsze dla obu płci były predyspozycje i zainteresowania kandydata. W obu przypadkach poza TOP 5 wypadł marketing uczelni, do którego zachęcały głównie wpisy, w których rozróżnienie płci było niemożliwe. U mężczyzn zdecydowanie większy nacisk kładło się na atrakcyjność zawodu i zarobki po ukończeniu studiów, a dużo mniej istotna była oferta programowa. Dla kobiet natomiast oferta uczelni jest dużo ważniejsza.

Więcej informacji o raporcie: https://blog.newspoint.pl/index.php/2019/05/28/czynniki-wplywajace-na-wybor-studiow-raport/