Są zawody, które wymagają ciągłego doszkalania się i poszerzenia swojej wiedzy, a edukacja nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu akademickiego. Ogromny postęp w każdej dziedzinie naukowej, a co za tym idzie, tak że w metodach nauczania i przekazywania wiedzy zmusza nauczycieli i grono pedagogiczne do ciągłego uzupełnienia i poszerzania horyzontów w dziedzinie nowych technik nauczania, wychowania, i przygotowania młodego pokolenia do egzystencji w świecie, gdzie podążanie za nowymi trendami technicznymi i rozwojowymi stawia przed nimi nowe wyzwania.

Nauczycielu zwróć uwagę na najnowsze trendy w edukacji

W obecnym roku w rankingu przyszłościowych i najbardziej popularnych kierunków znalazły się studia online dla nauczycieli, które łączą pedagogikę z działem, który obejmuje osoby niesprawne intelektualnie i fizycznie. Na czele rankingu znalazły się studia podyplomowe online na kierunku oligofrenopedagogika. Kierunek ten, jest obecnie najpopularniejszym, kierunkiem wybieranym przez nauczycieli. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się studia online na kierunku, tyflopedagogiki, czyli pracy i edukacji z dziećmi niewidzącymi i ociemniałymi. Porównywalnie na czoło rankingu wysuwa się także surdopedagogika, gdzie analogicznie mamy do czynienia z dziećmi głuchymi i niedosłyszącym. Porównywanie do tych kierunków, plasują się kierunki humanistyczne, i informatyczno-matematyczne. Wielu pedagogów i nauczycieli podejmuje studia w Collegium Balticum w Akademii Nauk Stosowanych dla poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu terapii, edukacji, i wspomagania w rozwoju, dzieci z zaburzeniami socjologicznymi. Duży przekrój dziedzin i kierunków studiów na uczelni, daje możliwość specjalistycznego wdrożenia doświadczeń nauczania online, i przekazania wiedzy słuchaczom.

Twój profesjonalizm to kwestia twoich wyborów

Doświadczonego pedagoga czy nauczyciela nie trzeba przekonywać o zaletach podjęcia studiów podyplomowych i kontynuowaniu poszerzania swojej wiedzy. Natomiast dla ludzi młodych wchodzących do zawodu nauczycielskiego studia online stwarzają niezliczone możliwości wyboru kierunku studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, ale także w zgodzie ze swoim powołaniem do pełnienia funkcji nauczyciela i bycia wzorem dla młodego pokolenia. Studia online dla nauczycieli to atrakcyjna i wygodna forma na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności. Studia podyplomowe online, zwłaszcza te perspektywiczne kierunki mocno ukierunkowują zawodowo, ugruntowują już zdobytą wiedzę, dają mocne podstawy wiedzy i teorii którą możemy wykorzystać w placówkach oświatowych, edukacyjnych i ogólnie w pracy zawodowej. Studia online dają możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, profesjonalizmu, a co za tym idzie lepszej samooceny i pewności siebie w pracy z dziećmi i w placówkach edukacyjnych.

Rozwój kariery zawodowej

Studia online w opinii większości uczestników tego typu zajęć mają pozytywny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Ukończenie i zdobycie nowej wiedzy daje praktyczny wymiar wykorzystania nowych umiejętności na jakość wykonywanych obowiązków w obecnej pracy lub przyszłej pracy zawodowej ukierunkowanej  na pracę z dziećmi opóźnionymi w rozwoju. Studia online dla nauczycieli na kierunku, na przykład neurodydaktyki dają praktyczne możliwości wykorzystania w nauczaniu narzędzi i metod dopasowanych do ludzkiego mózgu, a w zasadzie do mózgu dziecięcego. Rozwój kariery zawodowej umożliwiony dzięki studiom online, daje również możliwość większych zarobków i  satysfakcji z pracy. Wszyscy uczestnicy podkreślają studia podyplomowe online są przydatne  w praktyce zawodowej, rozwoju zawodowego, a przede wszystkim podwyższaniu swoich kwalifikacji.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe-online/