Mongolia

Huang He, Rzeka Żółta jest zanieczyszczona do tego stopnia, że oddychanie w jej pobliżu jest często niemożliwe. Co najmniej 10 proc. rzeki stanowią ścieki.