Coaching – ceniona metoda rozwoju, dzięki której wielu ludzi dotarło do swoich największych pragnień i osiągnęło swoje cele, nie tylko w krótkiej perspektywie, ale również długoterminowo. Wielu jest też ludzi, którzy pomimo rosnącej ilości zadowolonych klientów wypowiada się niepochlebnie na temat coachingu, definiując go jako „ściemę” czy „szarlatanerię”.

Zwolenników coachingu jest tylu co przeciwników. Jednak VIII edycja największych targów coachingu w Polsce pokazuje, że ta metoda cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na wydarzeniu zgromadziło się ponad 2 500 menedżerów, trenerów, pracowników działów HR, coachów. Ta liczba pokazuje, że warto zgłębiać temat coachingu, zanim dokona się jakiejkolwiek oceny jego skuteczności.

Przykładem takiej oceny jest niewątpliwie odcinek programu „Świat się kręci ”, zatytułowany „Coaching – szarlataneria czy sposób na zmianę życia”, który wywołał burzę w środowisku coachów. Próbowano wówczas nieudolnie definiować coaching, atakując rozmówcę, który stawał w obronie tej metody, zarzucając, iż niedorzecznym jest pobieranie opłat za manipulację drugiej osoby i wmawianie drugiej osobie, że wszystko jest możliwe. Na szczęście pojawiła się reakcja na to, w jaki sposób coaching został przedstawiony w telewizji publicznej. Środowisko coachów zintegrowało się, uświadamiając społeczeństwu za pośrednictwem portali społecznościowych, czym tak naprawdę jest coaching. Jedocześnie zwracając uwagę, że nie jest to przecież wystąpienie publiczne czy też prowadzenie szkoleń. Nie jest to również terapia.

Zatem czym jest coaching? Coaching jest procesem, w którym coach pracuje z klientem, zadając pytania, które – na podstawie sprawdzonych narzędzi coachingowych – zaprowadzają klienta do osiągnięcia swoich celów, opierając się na swoich realnych możliwościach i zasobach. Coaching koncentruje się właśnie na zasobach oraz na uwalnianiu potencjału..

W coachingu nie ma założeń ani oceny rozmówcy. Wykluczone jest doradzanie najlepszych rozwiązań z naszej perspektywy, ponieważ wychodzi się z założenia, że jedynie klient może wiedzieć, co jest dla niego najlepsze. Coaching to przede wszystkim proces rozwojowy, po który sięga coraz więcej organizacji jako rozwiązanie, które najlepiej wspiera rozwój biznesu.