Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że w 2015 roku kobiety zarabiały o 33 proc. mniej niż mężczyźni. Obecną sytuację w kadrach zmienić może odpowiednia edukacja, która umożliwia pokonanie wielu barier w drodze do sukcesu. W jaki sposób kurs MBA może wzmocnić pozycję kobiet w biznesie?

W ostatnich latach liczba kobiet zapisujących się na studia MBA stale rośnie. Stanowią one znaczny odsetek słuchaczy MBA, a niektóre grupy liczą ich ponad 50 proc. Dlaczego kurs MBA jest ważną częścią w karierze menedżerskiej kobiet? Prof. Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy, wskazuje kluczowe korzyści, jakie daje im tytuł MBA.

Budowanie sieci kontaktów i pewności siebie

Kurs MBA to przede wszystkim możliwość nawiązania ważnych kontaktów i tworzenie silnych międzynarodowych relacji z przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy. Wiele kobiet docenia poziom znajomości zawodowych zdobytych na studiach MBA, podczas których wszyscy uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony – komentuje prof. Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy. – Dzięki nawiązaniu odpowiednich relacji uczestnicy kursu MBA bardzo często zakładają razem firmy, zatrudniają się lub polecają daną osobę swoim partnerom biznesowym.

Studentki MBA poprzez różnego rodzaju ćwiczenia budują także pewność siebie, która jest jedną z najważniejszych cech pracowników kadry kierowniczej. Studia te uczą m.in. jak przekonywać innych do swoich racji, bronić własnego poglądu oraz jak nie ulegać wpływom innych kiedy nasza pozycja zostaje zakwestionowana. To właśnie takie działanie może umocnić poczucie własnej wartości, a kobiety w relacjach biznesowych stają się bardziej stanowcze i zdecydowane.

Poszerzenie perspektyw

Zmiana perspektyw często sprawia, że stajemy się gotowi na duże zmiany w swojej karierze. Kurs MBA poszerza horyzonty zawodowe, uczy umiejętności i pewności siebie, dzięki czemu studentki zaczynają dostrzegać nowe możliwości. Nowy sposób myślenia, wpływa niemal na każdy aspekt życia. Dzięki obecności innych osób z ambitnymi planami i wizją przyszłości zawodowej studia stają się cennym doświadczeniem. Z początku, często ta zmiana perspektywy zaczyna się bardzo niepozornie, ale ostatecznie prowadzi do zupełnie nowego postrzegania tych samych rzeczy przez uczestników kursu.

Przewaga podczas rekrutacji

– Studia MBA to także duża pomoc specjalistów w rozwoju kariery. Szczególnie kobiety doceniają osobiste doradztwo w tym zakresie: warsztaty, analiza CV i zajęcia z doradcami pomagają im zastanowić się nad możliwymi ścieżkami rozwoju i wyzwaniami, a także wpływają na rozwój umiejętności przywódczych w kontekście ich obecnej sytuacji zawodowe – komentuje prof. Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy.

W procesie rekrutacji również sam tytułu MBA, zdobyty w renomowanej międzynarodowej placówce zwiększa możliwość na zdobycie dobrej posady w kadrze kierowniczej. W ten sposób kobiety na stanowisku menedżerskim udowadniają, że nie boją się wyzwań oraz posiadają odpowiednie kompetencje do aplikowania na dane stanowisko.

Źródło: Newseria.pl; www.freepik.com