Nauka na uczelni wyższej może być z powodzeniem łączona z pracą zawodową, zwłaszcza na mniej wymagających nauki kierunkach studiów. Wolny czas student może poświęcić również na naukę inwestowania i stawianie pierwszych kroków w tej działalności.

Do tego celu może wykorzystać własne oszczędności, albo na przykład wpływy z tytułu kredytu studenckiego, o ile może go otrzymać na wniosek złożony w wybranym banku prowadzącym współpracę  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Czy studenci mogą inwestować ryzykownie? A może powinni poprzestawać na bardziej zachowawczych inwestycjach?

Skąd wziąć pieniądze przeznaczone na inwestowanie?

Zanim student stanie się pełnoprawnym inwestorem i wybierze odpowiednie dla siebie instrumenty służące do pomnażania środków finansowych, musi zgromadzić kapitał inwestycyjny. To trudne, jeśli ledwo wiąże przysłowiowy koniec z końcem. Na początek powinien zastanowić się, czy jest w stanie na czymkolwiek zaoszczędzić? Może zmniejszyć liczbę imprez, w których bierze udział, albo częściej sobie gotować niż chodzić do barów typu fast food?

Oprócz tego może poszukać źródła dochodu w postaci pracy dorywczej lub stałej, w zależności od tego, jak bardzo jego studia są absorbujące. Praca dorywcza w barze fast food, kelnerowanie w restauracji czy na weselach i innych przyjęciach okolicznościowych czy też inne, podobne prace na pewno podbudują budżet studenta i pozwolą być może na wygospodarowanie sumy, która pozwoli na spróbowanie swoich sił jako inwestor.

Pieniądze przeznaczone na inwestowanie można też pozyskać ze stypendiów lub wykorzystać do tego celu transze kredytu studenckiego, czyli niskooprocentowanego kredytu, jaki trzeba spłacić dopiero w dwa lata po zakończeniu studiów, w okresie dłuższym dwukrotnie niż okres wypłaty rat kredytowych.

W co student może inwestować?

Akcje giełdowe, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a może waluty i instrumenty pochodne pozwalające na wykorzystanie dźwigni finansowej i zwielokrotnienie kwoty inwestycji? Które narzędzia służące inwestowaniu będą najlepsze dla studenta?

Zakładając, że jest on raczej początkującym inwestorem, z niewielkim kapitałem, powinien najpierw oszacować, jakie ryzyko inwestycyjne jest w stanie podjąć. Czy może pogodzić się ze stratą części lub nawet całości zainwestowanych w dane aktywa środków? Jeśli w żadnym przypadku nie jest w stanie tego zaakceptować, pozostaje mu lokowanie pieniędzy na terminowych depozytach w bankach, kontach oszczędnościowych lub zakup bezpiecznych obligacji skarbu państwa.

Przy akceptacji pewnego ryzyka inwestycyjnego otwierają się przed studentem nowe perspektywy pomnażania posiadanych środków. Można spróbować inwestycji giełdowych, a przy dużej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zmniejszyć ponoszone ryzyko. Inną inwestycją są waluty. Ryzyko maleje, jeśli inwestor wykorzystuje do inwestowania główne pary walutowe, m.in. z dolarem amerykański, euro, frankiem szwajcarskim, funtem brytyjskim czy jenem japońskim.

Fundusze inwestycyjne także są opcją lokowania środków przez studenta, ponieważ w ten sposób oddaje on zobowiązanie do zarządzania pieniędzmi fachowcom ze swojej branży. Profesjonaliści pracujący dla Towarzystw Fundusz Inwestycyjnych mogą zaoferować studentowi fundusze z ochroną kapitału, zrównoważonego wzrostu, ale i nieco bardziej ryzykowne fundusze akcyjne.

Dla największych ryzykantów przeznaczone są kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe CFD i tym podobne, które pozwalają na inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Inwestycje w nieco inny sposób

Warto podkreślić i położyć nacisk na to, że inwestycje wcale nie musza obejmować rynek finansowy czy rynek surowców. Można przecież rozwijać się i inwestować po prostu w siebie, w swoją wiedzę, umiejętności czy kompetencje. Takie działanie przynosi ogromną satysfakcję, a w dłuższej perspektywie czasu może przynieść realne zyski. Ryzyko związane z inwestycjami w siebie właściwie nie istnieje. Najwyżej student nauczy się czegoś, co niekoniecznie będzie mu przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Edukacja finansowa dla studenta: Trading Academy | XTB na YouTube | Topinwestycje.pl