Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, zapowiedziała dziś założenia nowej reformy oświaty, której wejście w życie zaplanowane jest na jesień przyszłego roku. Zlikwidowane zostaną szkoły gimnazjalne, powrócą natomiast 8-letnie podstawówki i 4-letnie licea.

Zmiany zostały zapowiedziane dzisiaj w Toruniu w trakcie podsumowania ogólnopolskiego cyklu debat “Uczeń, rodzic, nauczyciel – dobra zmiana”. Minister przekonywała, że celem reformy jest niwelacja skutków nadchodzącego niżu demograficznego, ratowanie etatów nauczycieli i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Likwidacja gimnazjów Anna Zalewska tłumaczyła tym, że częsta zmiana szkół wpływa negatywnie na uczniów, przez co osiągają gorsze efekty nauki i tracą na samoocenie. Ponadto absolwenci szkół gimnazjalnych nie posiadają umiejętności rozwiązywania problemów.

Zmiany będą wdrażane od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 wg poniższego modelu:

MEN 1

Docelowo schemat systemu edukacji będzie wyglądał następująco:

MEN 2