Dzisiaj w całej Polsce odbywa się protest nauczycieli przeciwko planowanej reformie edukacji, która ma spowodować chaos i zwolnienia w oświacie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował na poniedziałek 10 października 17 pikiet. Manifestacje odbędą się po południu przed gmachami urzędów wojewódzkich.

Nauczyciele sprzeciwiają się planowanej reformie edukacji, która według nich:

  • ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych;
  • będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;
  • stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć;
  • spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Więcej informacji o proteście nauczycieli 10 października znajdziesz tutaj.