De Montfort, jeden z wiodących brytyjskich uniwersytetów rozpoczął w Polsce kampanię informacyjną pod hasłem #LoveInternational, jego przedstawiciele podkreślają: „Brexit nic nie zmienia w obszarze możliwości studiowania Polaków w Wielkiej Brytanii”.

Pomysłodawcą inicjatywy #LoveIntrenational jest Uniwersytet De Montfort z Leicester w Wielkiej Brytanii, który rozpoczął właśnie ogólnoeuropejską kampanię związaną z wynikami referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Uczelnia, która gromadzi studentów z ponad 130 krajów, zdecydowała się na aktywne informowanie młodych Europejczyków, że brytyjskie szkoły wyższe pozostają otwarte na nowych studentów z krajów UE i są dumne ze swojej wielonarodowościowej kultury.

W ramach trwającej akcji jej organizatorzy zaplanowali cykl spotkań informacyjnych, które rozpoczęły się od wizyty na Cyprze oraz w Polsce, a obejmą również prezentacje m.in. na Litwie, w Niemczech czy Szwecji, zapewniając potencjalnym studentom i europejskim partnerom szansę na zdobycie nowych wiadomości w kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o Brexicie.

Profesor Dominic Shellard, wicerektor De Montfort University zapewnia, że „Brexit niczego nie zmienił”. Podkreśla także, że „istotą brytyjskiej edukacji jest otwartość na świat, co ma odzwierciedlenie w tym, że 90 proc. studentów uniwersytetu De Montfort głosowało za pozostaniem Wielkie Brytanii we Wspólnocie Europejskiej”.

Vivienne Stern, dyrektor ds. międzynarodowych stowarzyszenia Uczelnie Wyższe Zjednoczonego Królestwa (Universities UK’s Director, International Unit), twierdzi, że „decyzja o Brexicie w żadnym wypadku nie oznacza odwrotu od dotychczasowej strategii współpracy z europejskimi ośrodkami naukowymi, a wręcz przeciwnie – obliguje to uczelnie do jeszcze bliższej kolaboracji”.

W ramach akcji #LoveInternational De Montfort University stworzył przeznaczony dla studentów
z państw Wspólnoty pakiet LoveEU, który obejmuje: czesne na poziomie opłaty uiszczanej przez studentów z Wielkiej Brytanii, gwarantowane do rekrutacji w roku akademickim 2018/19 włącznie; kredyty studenckie w Student Loans Company dla osób zaczynających studia we wrześniu 2016 r., które spełniają wyznaczone kryteria; bonus w wysokości do 500 funtów dla wszystkich studentów z krajów UE przy rekrutacji na studia dzienne rozpoczynające się we wrześniu 2016 r.; odbiór z lotnisk w całym kraju; korzyści związane z członkostwem w National Union of Students (Krajowe Stowarzyszenie Studentów, NUS); darmowe bilety, między innymi na mecze ligowe Leicester City Football Club, oficjalnego partnera DMU.