Znamy już wyniki pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Wyłoniono w nim najlepsze studia w Polsce dające tytuł “inżyniera” oraz “magistra inżyniera” w 21 najpopularniejszych dyscyplinach studiów technicznych. Zestawienie prezentuje 311 najlepszych programów studiów, prowadzonych na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Wybierajmy kierunki z potencjałem 
Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.
Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków. – dodaje Siwiński.

Jak powstał ranking?
Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów:
1. PRESTIŻ – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
2. ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez “IBM Indicator”) oraz badanie “Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
3. POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
4. EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
5. POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
6. INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

21 kierunków pod lupą
W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, transport.

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:
ARCHITEKTURA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
1.Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

BUDOWNICTWO
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ELEKTRONIKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ENERGETYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GóRNICTWO I GEOLOGIA
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

INFORMATYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

LOGISTYKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT
1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie: www.engineering.perspektywy.pl