Wybór uczelni wyższej to zdecydowanie jedna z najważniejszych decyzji, przed którą stoją obecnie młodzi ludzie. Często od obrania dobrego toru dalszej nauki zależy ich przyszła kariera zawodowa. Istotne jest zatem odpowiednie przygotowanie się do podjęcia tej decyzji.

Pasja przede wszystkim

Moim zdaniem przy wyborze kierunku studiów należy brać pod uwagę przede wszystkim swoje zainteresowania. Pomimo że jest wiele opinii, po których kierunkach łatwiej bądź trudniej będzie nam znaleźć pracę, nie powinniśmy popularności kierunku brać pod uwagę jako głównego kryterium przy wyborze dalszej drogi edukacji. Dziś popularny jest kierunek X, ale czy za 3/5 lat (po ukończeniu studiów I/II stopnia) również
będzie popyt na specjalistów z tej dziedziny? Świat zmienia się zbyt szybko, by móc to przewidzieć. Tak więc wybierając kierunek zgodny z zainteresowaniami będziemy czerpać więcej przyjemności ze studiowania.
Będzie to dla nas intelektualna przygoda. W konsekwencji będziemy w stanie zgłębiać wiedzę znacznie bardziej niż przy braku takiej motywacji.

Wybieraj renomowane uczelnie 

Jeśli idzie o wybór uczelni, to doradzałbym wybór uczelni renomowanej. W takiej instytucji dzięki doświadczonej kadrze naukowej możliwe będzie rozwijanie naszych zainteresowań, m.in. poprzez udział w projektach
badawczych. Zanim wybierzemy konkretną uczelnię wyższą, warto także bliżej poznać miejsce, w którym chce się studiować. Uniwersytet to nie tylko oferta dydaktyczna – dla społeczności akademickiej organizowanych jest wiele wydarzeń, które pozwalają studentom rozwijać zainteresowania (koła naukowe, organizacje studenckie) oraz zdobywać doświadczenie zawodowe (spotkania z praktykami biznesu, oferta praktyk i staży). Innowacyjna infrastruktura badawcza na danej uczelni jest z pewnością dodatkowym czynnikiem, który sprawia, że podczas studiów można zetknąć się z najnowocześniejszymi technologiami. Dobre zaplecze dydaktyczne, dodatkowe formy rozwijania zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności z pewnością będą czynnikiem wyróżniającym
przyszłego absolwenta na wymagającym rynku pracy.

Polegaj na sprawdzonych opiniach
Osobom niezdecydowanym z pewnością pomogą opinie bliskich bądź innych studentów, a także rankingi. Uważam jednak, że zdanie innych oraz pozycja w rankingu mogą stanowić jedynie dodatkowe wsparcie
w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Uczelnia poszerza horyzonty, otwiera nowe możliwości i tylko od młodych ludzi – którzy właśnie zastanawiają się, jaki kierunek wybrać – zależy, jak
te możliwości wykorzystają.