Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło listę Laureatów Ogólnopolskiego Programu Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016, któremu patronujemy. Nagrodzone placówki oświatowe i uczelnie roku wyróżniają się zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, wdrażaniem najlepszych praktyk edukacyjnych oraz promowaniem przyjaznej kultury organizacyjnej. Szkoły te oferują atrakcyjne programy edukacyjne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby podopiecznych.

Lista laureatów:

PRZEDSZKOLE ROKU 2016

SZKOŁA PODSTAWOWA ROKU 2016

TECHNIKUM ROKU 2016

LICEUM ROKU 2016

Certyfikat srebrny Placówki Oświatowej Roku 2016

Certyfikat złoty Placówki Oświatowej Roku 2016

Certyfikat platynowy Placówki Oświatowej Roku 2016

Certyfikat miedziany Placówki Oświatowej Roku 2016