Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. To szansa na przeprowadzenie w placówkach edukacyjnych zmian służących poprawie jakości nauczania.

W procesie zmian oświatowych nadal najważniejszym zadaniem szkoły jest – uczyć. Jak nauczać, aby uczniowie skutecznie odnajdywali się na rynku pracy? Jak motywować nauczycieli do doskonalenia swojego warsztatu pracy?

– Akademia Liderów Oświaty SUS to odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach, spoczywające na współczesnych liderach edukacyjnych. – mówi Jacek Strzemieczny, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Studia, realizowane w partnerstwie z  uczelniami specjalizującymi się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ukierunkowane są na indywidualne i konkretne potrzeby słuchaczy.

Uczestnicy pracują w kameralnych grupach szkoleniowych, tworzonych według funkcji sprawowanej w szkole, tj. dyrektorzy wymieniają doświadczenia z innymi dyrektorami, a nauczyciele z kolegami i koleżankami uczącymi podobnych przedmiotów. Wykwalifikowana kadra akademicka i trenerska prowadzi zajęcia angażującymi i interaktywnymi metodami warsztatowymi, odwołując się do codziennej praktyki uczestników.

Słuchacze Akademii Liderów Oświaty, oprócz szkoleń korzystają z indywidualnej opieki mentorów i doradców, sieci współpracy, bezpłatnych materiałów warsztatowych oraz kursu internetowego. Studia zorganizowane są w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. Program maksymalnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności uczestników oraz pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

Studia podyplomowe podnosząc kompetencje z zakresu przywództwa edukacyjnego wpisują się w zapowiadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunek zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Przygotowują do przeprowadzenia obowiązkowego procesu wspomagania i wprowadzenia jakościowych zmiany w pracy szkoły lub przedszkola, które podniosą skuteczność procesu kształcenia.

Program studiów bazuje na jedenastoletnim doświadczeniu CEO i Collegium Civitas w organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty Szkoła Ucząca Się, realizowanych w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Wykształciły one 400 kompetentnych i zdecydowanych przywódców edukacyjnych.

Rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe trwa do 15 lutego 2018 r.

Zgłoszenia przez stronę: https://alo.ceo.org.pl/zglos-sie

Więcej informacji o projekcie: https://alo.ceo.org.pl/o-programie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER. Studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się prowadzi Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z:

·         Collegium Civitas

·         Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

·         Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

·         Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

·         Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.