Aż 22 proc. Polaków nie ma żadnej styczności z językiem obcym. Średnia w Unii Europejskiej wynosi o 15 p.p. mniej. Co robić, aby nie znaleźć się w tej grupie? Uczyć się! Warto zaczynać od najmłodszych lat. Istnieje wiele skutecznych i przyjemnych metod nauki języków obcych. Poznaj 8 z nich i wybierz najlepsze dla siebie!

Metoda Helen Doron – Helen Doron Early English (HDEE)

Helen Doron urodzona w 1977 roku to brytyjska specjalistka w zakresie językoznawstwa, wykładająca język angielski na uniwersytecie w Politiers we Francji. Stworzona przez nią metoda nauki Helen Doron Early English skierowana jest do małych dzieci (od 1 roku do 14 lat). Cykl wynosi 9 lat, w trakcie którego pomija się język ojczysty. Przez pierwszych 6 lat uczy się angielskiego przez zabawę, reagowanie na proste polecenia, słuchanie i mówienie. Kolejne trzy lata wprowadzają naukę czytania i pisania w języku obcym. Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-8 osobowych pod kierownictwem wysoko wykwalifikowanego nauczyciela.

Metoda Callana

Metoda stworzona w 1960 roku przez Robina Callan’a, początkowo była używana w wojsku w celu szybkiego nauczenia żołnierzy języka mówionego. Dziś to popularna i efektywna technika w wielu szkołach. Nauka opiera się wyłącznie na mówieniu, natomiast pisanie i robienie notatek są wykluczone. Uczniowie pytani przez prowadzącego na tematy związane z opracowanym wcześniej słownictwem nie mają czasu na zastanowienie, muszą naturalnie odpowiadać, dzięki czemu niwelowane są bariery i nieśmiałość. Nauczyciel natychmiast poprawia błędy. Technika nauki odwołuje się do naturalnych zachowań dzieci, które uczą się przez słuchanie i powtarzanie. Za wady metody Callana uznaje się m.in. nieuwzględnienie narodowości ucznia, co może utrudniać proces nauki, zbyt wysokie tempo zajęć, a także brak rozwijania czytania i pisania.