Nikt chyba nie ma wątpliwości, że znajomość języka obcego znacznie ułatwia dorosłe życie. Szukając pracy, obecnie większość stanowisk wymaga przynajmniej komunikatywnej znajomości drugiego języka, najczęściej angielskiego. Jest to kompetencja, która otwiera wiele drzwi. Dwujęzyczne szkoły podstawowe to placówki, które obok intensywnej nauki języka obcego, oferują dodatkowo określoną ilość zajęć prowadzonych w danym języku. Poniżej analizujemy wady i zalety edukacji w takiej szkole.

WADY

Proces adaptacji

Posyłając dziecko do dwujęzycznej szkoły podstawowej, z pewnością trzeba się liczyć z tym, że w pierwszych miesiącach uczeń musi bardziej zaangażować się w szkolne zajęcia. Pierwsze miesiące są decydujące. Jest to czas kiedy rodzic powinien oferować dziecku szczególnie dużo wsparcia i aktywnie obserwować postępy malucha. Warto przy tym pamiętać, że szkoły nie wrzucają dzieci od razu na głęboką wodę. Początkowa nauka języka najczęściej odbywa się poprzez gry edukacyjne i rozmaite aktywności sportowe i artystyczne.

Koszty nauki

Szkoły dwujęzyczne są prywatnymi instytucjami, nie czerpią więc środków ze Skarbu Państwa i utrzymują się w całości z czesnego. Koszty takiej edukacji są niestety niebagatelne. Wysokość czesnego zależy od indywidualnych rozporządzeń szkoły. Widełki cenowe wynoszą od 450 do nawet 5000 zł miesięcznie. Warto wziąć pod uwagę fakt, że czesne należy uiszczać przez 12 miesięcy, a nie tylko w ciągu roku szkolnego. Oprócz opłaty rekrutacyjnej czy wpisowej (od kilkuset do kilku tysięcy złotych) i czesnego, szkoły prywatne wiążą się także z innymi, dodatkowymi kosztami, które różnią się w zależności od wybranej placówki. Najczęściej wymagana jest opłata za:

– Obiady

– Świetlicę

– Ubrania szkolne

– Wyprawkę szkolną

– Wycieczki programowe

– Warsztaty adaptacyjne dla dzieci przed rozpoczęciem pierwszej klasy

Ograniczone miejsca

W polskiej ofercie edukacyjnej znajdziemy dwujęzyczne placówki od żłobków po licea. Wybierając podstawówkę, która prowadzi również przedszkole, warto wiedzieć, że dzieci, które do niego uczęszczały będą miały pierwszeństwo na liście do pierwszej klasy. Jak wiadomo, klasy szkół dwujęzycznych są mniej liczne niż w publicznych placówkach, dlatego nie czekaj z rekrutacją zbyt długo.

ZALETY 

Naturalnie opanowany język

Można wyjść z założenia, że w pierwszych latach nauki dziecko powinno skupić się na języku ojczystym, bo na języki obce zawsze przyjdzie czas. Warto jednak pamiętać o tym, że dzieci o wiele łatwiej przyswajają języki niż dorośli, nie mają też bariery językowej, z którą borykają się starsze osoby. W szkole dwujęzycznej maluch będzie mógł od razu przełamać się, porozumiewając się z rówieśnikami i nauczycielami. Olbrzymią zaletą nauki języka w takiej szkole jest część programu edukacyjnego prowadzona w języku obcym – dzięki temu dziecko uczy się języka „przy okazji”, w sposób naturalny i zintegrowany z innymi lekcjami. Taka metoda przynosi efekty, których niestety nie da się osiągnąć na odbywających się dwa razy w tygodniu pozaszkolnych kursach językowych.

Znajomość świata

Szkoły dwujęzyczne kładą duży nacisk na szerzenie wśród dzieci wiedzy o krajach i kulturze, w których wykorzystywany jest dany język obcy. Przykładowo, francusko-polska szkoła La Fontaine prowadzi projekty, w których dzieci co roku uczą się o zwyczajach innego państwa francuskojęzycznego. Nauczyciel pochodzący z wybranego kraju przyjeżdża do Polski na rok i zapoznaje dzieci z lokalnymi bajkami, kulturą. Jest to też doskonała okazja do osłuchania się z rozmaitymi akcentami. Szkoły prywatne często wyróżniają się autorskim podejściem pedagogicznym, chcąc rozwijać światopogląd swoich uczniów, ale także ich osobowość i obycie w świecie.

Tolerancja

Istotną zaletą szkół dwujęzycznych jest szerzenie wśród dzieci tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej, rasowej i religijnej. Odbywa się to naturalnie, ponieważ takie placówki przyciągają uczniów różnych narodowości. Dzięki temu uczniowie już od najmłodszych lat mają kolegów i koleżanki z rozmaitych zakątków świata. Uczą się o sobie i od siebie, co rozwija otwartość i ciekawość świata.

Indywidualne podejście

Niepubliczne szkoły podstawowe z kilku przyczyn nierzadko wypadają w rankingach lepiej niż państwowe. Chyba najważniejszą z nich jest kameralność klas, które liczą nie więcej niż 20 uczniów. Nauczyciel, który dzieli swoją uwagę między mniejszą ilość dzieci, siłą rzeczy ma dla nich więcej czasu. W szkołach publicznych zapewnienie indywidualnego podejścia każdemu z 30 dzieci podczas 45 minutowej lekcji jest zazwyczaj nierealne.

Większa łatwość nauki

Wolny Uniwersytet Brukselski przeprowadził badania w dwujęzycznej szkole podstawowej, używając techniki tomografii komputerowej. Naukowcy wykazali, że dzięki lekcjom dwujęzycznym mózg dzieci jest lepiej stymulowany, przez co działa wydajniej. Uczniom nie tylko łatwiej przychodzi nauka, ale także wykonywanie obliczeń matematycznych.

Dobra inwestycja

Biegła znajomość języka obcego od najmłodszych lat jest inwestycją, która zwróci się w przyszłości. Dwujęzyczny uczeń z łatwością podejdzie do matury międzynarodowej, która otwiera drzwi do zagranicznych uniwersytetów. Może też wyjechać na studia w ramach programu Erasmus, gdzie bez problemu odnajdzie się w nowym środowisku i poradzi sobie z czytaniem, pisaniem i nauką w obcym języku. Dwujęzyczna szkoła podstawowa może okazać się nieocenioną inwestycją również w dorosłym życiu, ponieważ na rynku pracy najlepsze oferty zawsze wiążą się ze znajomością drugiego języka.