Wydawać by się mogło, że skoro telefon jest urządzeniem, które zawsze mamy przy sobie, to uczenie się języka obcego przy jego użyciu będzie łatwe, przyjemne i owocne. Sprawa jest jednak bardziej złożona.

Angażuj wszystkie zmysły

Ważne jest, aby interfejs aplikacji do nauki języków był przejrzysty i przyjazny użytkownikowi. Musi on zachęcać do interakcji, a jednocześnie cieszyć oko estetyczną warstwą graficzną. To z kolei idzie w parze z zawartością aplikacji. Materiał do nauki powinien być przeplatany multimediami, które stymulowałyby pamięć wzrokową, słuchową i pomagały w stworzeniu skojarzeń. W ten sposób mamy pewność, że użytkownik szybciej i na dłużej przyswoi daną partię materiału.

Ucz i baw się

Nie zapominajmy, że każda aplikacja edukacyjna to w gruncie rzeczy gra, w której przechodzimy na dalszy poziom poprzez rozwiązanie konkretnej zagadki w oparciu o przyswojoną wiedzę. Dlatego więc program do uczenia się języka obcego, tak samo jak gra, nie może polegać na suchym wkuwaniu słówek. Powinna zachęcać użytkownika do myślenia poprzez zabawy i gry słowne sprawdzające umiejętność zapisania słowa, rozpoznania go ze słuchu lub dopasowania właściwej definicji zapisanej w języku, którego użytkownik się uczy.

Każda aplikacja edukacyjna to w gruncie rzeczy gra, w której przechodzimy na dalszy poziom poprzez rozwiązanie konkretnej zagadki w oparciu o przyswojoną wiedzę

Zapamiętuj szersze konteksty

Z punktu widzenia filologa i adepta lingwistyki, za wartościową aplikację uznałbym taką, gdzie oprócz samych terminów obcojęzycznych i ich definicji, zgromadzono także przykłady dające użytkownikowi szerszy kontekst zdaniowy. W ten sposób uczący się widzi, jak konkretny wyraz został wkomponowany w zdanie, a przy tym ma szansę nauczyć się kolokacji, które to sprawiają, że pojedyncze słowo staje się częścią żywego języka.

Ucz się systematycznie i zgodnie z planem

Ważne też, aby nauka języka obcego nie kończyła się wraz z zamknięciem aplikacji. Program powinien posiadać harmonogram uczenia się wraz ze systemem powiadomień, bo to mobilizowałoby ucznia do systematycznej nauki. Tylko taki tryb, gdzie praca uczącego się zostaje podzielona na naukę nowego materiału i powtórkę dotychczas opanowanej wiedzy pozwoli na długotrwałe efekty. Tylko tak przyswojona wiedza nie ulotni się z naszej pamięci wraz ze schowaniem telefonu do kieszeni.