Rozpoczęły się eliminacje ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, która została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Prawa Obywatelskich. Konkurs odbywa się po raz drugi, a jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Zgłoszenia uczestników potrwają do 9 stycznia 2017 roku.

 – Prawa człowieka to nie tylko teoria wynikająca z aktów prawnych, ale też zasady postępowania i reakcja na krzywdę ludzką. Młodzi ludzie powinni o tym pamiętać, niezależnie od tego czym będą zajmować się w przyszłości – powiedział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno liceów, jak i techników. Jej celem jest rozbudzenie wśród młodzieży żywego zainteresowania sprawami publicznymi oraz formowanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w debacie publicznej z poszanowaniem wszystkich przekonań. Zadaniem konkursu jest również przygotowanie młodzieży do samodzielnego i wolnego od uprzedzeń myślenia o procesach i wydarzeniach zachodzących, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, jak i globalnym.

Wiedza oraz świadomość praw i obowiązków, zrozumienie jak bronić się przed zagrożeniami i gdzie szukać pomocy pomaga w codziennym życiu. Młodzi ludzie dorastając zauważają, że zmieniają się ich potrzeby i zainteresowania, że każde zachowanie niesie za sobą swoje konsekwencje, w tym konsekwencje prawne. Edukacja prawnicza jest niezbędna, jeśli młodzi ludzie chcą być w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami biorącymi aktywny dział w życiu społecznym – zwraca uwagę dr Mieczysław Błoński Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

O co toczy się gra?

W tegorocznej edycji stawką finału, do którego zostanie zakwalifikowana grupa sześciu uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, będzie wyjazd do Strasburga, nieodpłatny I rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagroda główna powędruje w ręce 3 najlepszych finalistów. Dla uczestników, którzy uzyskają miejsca od 4 do 6, przewidziano nagrody dodatkowe w postaci nieodpłatnego pierwszego semestru studiów oraz warsztaty w Biurze RPO. Ponadto za trud przygotowań młodzieży do udziału w Olimpiadzie przewidziane są nagrody dla opiekunów szkolnych, w postaci warsztatów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz nagrody rzeczowe.

Dobry sprawdzian przed maturą

Olimpiada stanowi również wspaniałą okazję do sprawdzenia i powtórzenia wiedzy przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Na dedykowanej stronie po zakończeniu zapisów będą dostępne pomoce dydaktyczne oraz akty prawne zgodne z jej zakresem merytorycznym. Ponadto udział w ogólnopolskim konkursie stwarza uczestnikom niepowtarzalną szansę na poznanie rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Na zwycięzców czekają nagrody, które zrekompensują włożony w naukę wysiłek.

Zainteresowanie pierwszą edycją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W konkursie wzięło udział aż 600 uczniów z 110 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Potwierdziło to nasze przekonanie, że stanowi on inspirację dla młodych, ambitnych ludzi dążących do samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy o społeczeństwie i zasadach prawnych. Wierzymy też, że młodzież posiadająca wiedzę prawniczą chętniej angażuje się w działania na rzecz ich otoczenia, a to zostawi ślad, który będzie procentował w ich dorosłym życiu. Tym bardziej cieszy duża popularność Olimpiady – podkreśla Bartosz Kotowicz konsultant ds. merytorycznych.

Jakie są zasady udziału?

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to eliminacje szkolne trwające do 9 stycznia 2017 r. Obejmują one pisemny test kompetencji, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole, pod nadzorem Komisji Szkolnej, powołanej przez dyrektora szkoły. Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80 proc. punktów. Drugi etap stanowią eliminacje okręgowe, podczas których pod nadzorem Komisji Okręgowej uczestnicy rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Eliminacje odbywają się w wybranej przez Organizatora szkole w mieście wojewódzkim. Do kolejnego, trzeciego etapu przechodzi 6 osób, które uzyska najwyższą liczbą punktów. Finał odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie 22 marca 2017 r. Finaliści pod nadzorem Komisji Głównej rozwiązują test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Zwycięzcami Olimpiady zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia szkół odbywają się za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie http://olimpiada.lazarski.pl. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenia mailowe, wpisując w tytule „Zgłoszenie” na adres: e.milan@lazarski.edu.pl W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz adresu szkoły