Początek września bieżącego roku to czas sporych zmian w polskim szkolnictwie zarówno dla najmłodszych jak i starszych uczniów oraz dyrektorów i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotne zmiany w systemie edukacji m.in. udostępniło darmowe podręczniki i ebooki, ustaliło obowiązkową naukę języka obcego od piątego roku życia czy przekazała 16 mln. zł z budżetu państwa na zakupy do bibliotek. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian w polskim szkolnictwie od 1 września 2015 r.

 1. Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.
 2. Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” (klasa I) i „Nasza szkoła” (klasa II), podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, a od 1 września 2017 r. również dziecko 3-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. Od 1 września 2015 r. ze szkolnych sklepików zniknie śmieciowe jedzenie. Na terenie szkoły lub placówki będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające określone wymagania.
 5. W roku szkolnym 2015/2016 zostaną udostępnione na otwartej platformie bezpłatne e-podręczniki przeznaczone do 14 przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach edukacyjnych.
 6. Ponad 10 tys. szkół złożyło wnioski w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa to ponad 16 mln zł. Za te pieniądze szkolne biblioteki będą kupować książki wybierane przez uczniów, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
 7. Na wniosek rodzica rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej ze względu na jego poziom rozwoju i osiągnięć w danym roku szkolnym lub stan zdrowia. Wniosek musi zaopiniować wychowawca oddziału.
 8. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
 9. Od dwóch lat rodzice mają zagwarantowane ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez publiczne przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatnych, a za kolejne godziny rodzice płacą maksymalnie 1 zł.
 10. Możliwe jest odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.
 11. Rodzice sześciolatków już po rozpoczęciu roku szkolnego (do końca grudnia) mogą odroczyć obowiązek szkolny i przenieść dziecko do przedszkola – potrzebna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciele mogą stosować ocenę opisową w przypadku ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów – jeśli statut szkoły tak przewiduje.
 13. Dyrektor szkoły ma prawo do korzystania z obsługi prawnej zapewnianej przez JST.
 14. Nauczyciel ma pełną swobodę w organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów; w klasach I-III szkoły podstawowej nie obowiązuje porządek 45 minutowych lekcji.
 15. Nauczyciel od roku szkolnego 2014/2015 ma możliwość wypełniania arkuszy ocen przy pomocy komputera, nie jest zobowiązany do wpisywania w dzienniku zajęć powtarzających się danych (np. adresowych) oraz prowadzenia innych dodatkowych dokumentów, w których ocenia się uczniów.

Źródło: men.gov.pl