Inteligentni, emocjonalni, społeczni – takimi cechami określamy ludzi, ale nie tylko. Badania dowodzą, że również kury są wysoko rozwinięte. Sprawdź 12 rzeczy, których najprawdopodobniej nie wiesz o kurach.

 1. Pisklę przed wykluciem jest w stanie komunikować się z matką poprzez wysyłane sygnały. Pisklęta komunikują się też między sobą, aby zsynchronizować czas wyklucia.
 2. Pisklę po wykluciu posiada liczne zdolności, m.in. posiada umiejętność porównywania struktury obiektów, ich masywności, wykazuje się znajomością prostej geometrii, a także wykazuje umiejętności liczenia.
 3. Na fermach część męskich kurcząt jest zabijana pierwszego dnia życia poprzez zmielenie żywcem. Wynika to z ich nieużyteczności do znoszenia jajek.
 4. Kury żyją od 10 do 12 lat, najstarsza zarejestrowana kura miała w chwili śmierci 16 lat. W chowie klatkowym dożywają maksymalnie 1,5 roku.
 5. Kury są inteligentne. Badania dowodzą, że są w stanie operować prymitywnymi narzędziami, a także są w stanie podejmować decyzje. Wykazują się działaniami nieschematycznymi, a także innowacyjnymi.
 6. Kury są emocjonalne. Zauważalne są u nich takie emocja jak żal, strach, entuzjazm, przyjaźń, nuda i frustracja. Wykazują również empatię w stosunku do innych osobników.
 7. Kury posiadają ponad 30 wokalizacji. Używają ich do przekazywania informacji o zagrożeniu, zadowoleniu, zaniepokojeniu, odnalezieniu pożywienia, a także do przywołania młodych, oznaczenia terytorium czy godów.
 8. Kury posiadają samoświadomość. Badania dowodzą, że kury są w stanie dokonywać złożonej samooceny, porównując się do innych członków stada.
 9. Kury zaczynają nieść jajka w dwudziestym tygodniu życia.
 10. Kurczaki przeznaczone na mięso zabija się po około 28 dniach życia.
 11. 95 procent kur niosek w Polsce przetrzymywanych jest w warunkach przemysłowych.
 12. Szacuje się, że nawet 89 procent wyprodukowanych wszystkich jaj w Polsce pochodzi z chowu klatkowego oznaczonego numerem 3. Na jedną kurę przypada kwadrat o boku 27 cm, co odpowiada dłuższemu bokowi kartki A4.

Źródło informacji: Raport Jak one to znoszą? 2016