Inteligencja to cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych takich jak myślenie, rozwiązywanie problemów czy reagowanie. Inteligencja oznacza też zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. W 1983 roku Howard Gardner opracował teorię inteligencji wielorakiej, która zakłada, że inteligencja składa się z ośmiu niezależnych bloków. W polskich szkołach rozwija się i docenia szczególnie dwie pierwsze. Jeśli wiec nie jesteśmy orłami w dziedzinach humanistycznych ani też w ścisłych, nie oznacza to, że jesteśmy do niczego. Najprawdopodobniej posiadamy po prostu inny rodzaj inteligencji, który sprawia, że jesteśmy ponadprzeciętni w innych specjalizacjach.

Inteligencja językowo-werbalna

Osoba o rozbudowanej inteligencji językowo werbalnej ma łatwość w posługiwaniu się językiem mówionym i pisanym. Jest wrażliwa na dźwięki, rymy i znaczenie słów. Od najmłodszych lat mówienie, opowiadanie i pisanie nie sprawia jej problemów. Nauka i posługiwanie się językami obcymi przychodzi jej z łatwością. Do tej grupy zaliczają się tłumacze, dziennikarze, poeci.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Osoby o rozwiniętej inteligencji logiczno-matematycznej łatwo rozwiązuje problemy logiczne i zadania matematyczne. Z łatwością korzysta ze skomplikowanych urządzeń i komputerów. Fascynują ją odkrycia naukowe i zasady ich funkcjonowania. Do tej grupy zaliczają się ekonomiści, księgowi, inżynierowie, prawnicy, naukowcy.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Osoba wykazująca się inteligencją wizualno-przestrzenną cechuje plastyczna wyobraźnia oraz łatwość myślenia obrazami. Sprawnie układa klocki i puzzle. Interesuje się sztuką, sama dobrze rysuje. W tej grupie znajdują się plastycy, malarze i rzeźbiarze.

Inteligencja interpersonalna (społeczna)

Osoba o tego typu inteligencji posiada łatwość w nawiązywaniu i zachowywaniu dobrych relacji z innymi. Uznawana jest za dobrego słuchacza, łatwo czyta mowę ciała i rozpoznaje nieuczciwe zamiary. Chętnie rozmawia, pomaga innym i ma wysoki poziom empatii. Do tej grupy zalicza się terapeutów, nauczycieli, adwokatów oraz sprzedawców.

Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna)

Osoby o tego typu inteligencji doskonale analizują problemy. Zastanawiają się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. Często prowadzą dzienniki. Osoby o tego typu inteligencji mają predyspozycje do bycia filozofami.

Inteligencja ruchowa

Osoby o rozwiniętej inteligencji ruchowej łatwo koordynują ruchy oraz mają rozwinięty zmysł równowagi. Często zostają sportowcami. Podczas rozmów lub przemówień żywo gestykulują. Inteligencja ruchowa jest szczególnie rozwinięta u sportowców, gimnastyków, rzemieślników, a także chirurgów.

Inteligencja muzyczna

Osoby obdarzone rozwiniętą inteligencją muzyczną wyróżniają się dobrym poczuciem rytmu. Łatwość sprawia im granie na instrumentach i zapisywanie nut. Chętnie śpiewają i są w tym szczególnie dobre. Osoby o inteligencji muzycznej są najczęściej muzykami i kompozytorami.

Inteligencja przyrodnicza

Tego typu inteligencja pomaga w lepszym rozumieniu praw natury i postępowania zgodnie z nimi. Osoby o rozwiniętej tego typu inteligencji wyróżnia wysoka wrażliwość na przyrodę. Do tej grupy zalicza się biologów, ekologów, rolników i osoby zajmujące się ochroną środowiska.