Od tego, jak wygląda CV w dużej mierze zależy powodzenie kandydata w procesie rekrutacyjnym. Rekruter zazwyczaj ma tylko kilkanaście sekund na przeanalizowanie aplikacji, dlatego warto postarać się, żeby dokument był jak najlepiej przygotowany i zadbać o to, żeby zostały podkreślone w nim najlepsze cechy i mocne strony kandydata.

Najważniejsze jest doświadczenie

Ciekawych konkluzji na temat informacji w CV, które zwracają uwagę rekrutera, dostarcza raport z badania eyetrackingowego*. Oko osoby rekrutującej wychwytuje interesujące ją informacje w ściśle określonej kolejności. Wyniki jednoznacznie wskazują na to, że najważniejszym punktem Curriculum Vitae jest doświadczenie zawodowe. Rekruter patrzy na tę część w pierwszej kolejności oraz w końcowym etapie analizy dokumentu, przed ewentualnym, ostatecznym odrzuceniem danej kandydatury.

Bazując na tych badaniach, jak również na własnym, wieloletnim już doświadczeniu w pozyskiwaniu kandydatów, rekomendujemy np. podczas szkoleń zewnętrznych, aby dokumenty aplikacyjne zawierały wyraźnie oddzielone sekcje.

Konieczne dane osobowe

Dokument oczywiście powinny otwierać informacje związane z danymi osobowymi. Trzeba zawrzeć tutaj takie informacje jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i miejsce zamieszkania, np. nazwa miasta. Wszystkie pozostałe informacje, szczególnie te prywatne, zależą od woli kandydata, jednak z punktu widzenia rekrutera absolutnie nie są potrzebne.

Dwa-trzy zdania o sobie

Pod danymi kontaktowymi warto w dwóch-trzech zdaniach krótko podsumować swoje mocne strony, doświadczenie i określić cel zawodowy. Ten punkt CV nie jest obowiązkowy, jednak pomaga rekruterowi zorientować się w preferencjach zawodowych kandydata, co jest szczególnie przydatne wtedy, kiedy osoba poszukująca pracy chciałby spróbować swoich sił w nieco innym zawodzie niż dotychczas.

Opis doświadczenia do konkretnej oferty

Kolejnym elementem CV jest doświadczenie zawodowe. To zdecydowanie najważniejsza część dokumentu, dlatego warto przygotować ją ze szczególną starannością. Przede wszystkim trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, czyli przygotowywaniu CV pod konkretną ofertę pracy. Warto mieć przed oczami opis stanowiska i uwypuklić w CV te elementy doświadczenia, która są dla przyszłego pracodawcy najważniejsze.

Przedstaw trzy ostatnie miejsca pracy

Opisując swoje doświadczenie zawodowe stosujemy odwróconą kolejność, ponieważ rekruterzy najczęściej skupiają się na trzech ostatnich pozycjach zawodowych. Przy opisie każdej kolejnej pozycji zawodowej konieczne jest podanie konkretnych dat trwania stosunku pracy, z dokładnością do miesiąca i roku, nazwę firmy i miejsce pracy, ponieważ firmy często mają siedziby w różnych miastach. Pod tymi informacjami musi znaleźć się dokładna nazwa stanowiska. Ponieważ w wielu firmach pod tą samą nazwą stanowiska kryją się różne obowiązki, to właśnie dokładny opis obowiązków jest absolutnie najważniejszym aspektem CV. Najlepiej podać zakres obowiązków w punktach, jeden pod drugim, gdyż taki układ jest najbardziej czytelny. Pamiętajmy, że im więcej obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska wymienimy w CV, tym bardziej wartościowe będzie ono dla rekrutera.

W tym miejscu CV często pojawia się problem dotyczący dłuższych przerw w zatrudnieniu. Wprawne oko rekrutera zawsze dostrzeże luki w CV, natomiast to od kandydata zależy, czy już na etapie CV chce je wyjaśnić (np. urlop macierzyński, wyjazd zagraniczny, podróże itp.), czy dopiero podczas spotkania rekrutacyjnego. Nie ma jednej słusznej teorii i ilu rekruterów, tyle opinii.

Istotne kryteria wykształcenia

Kolejnym elementem CV jest wykształcenie. Tutaj również sprawdzą się konkretne informacje: rok ukończenia uczelni (miesiąc nie jest konieczny), nazwa uczelni, kierunek i uzyskany tytuł naukowy. Nazwa specjalizacji, a tym bardziej tytuł pracy magisterskiej, czy licencjackiej nie są potrzebne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kandydat ubiega się o stanowisko w danym obszarze, przykładowo Specjalista ds. HR, a ukończył np. Ekonomię o specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W takiej sytuacji informacja na temat specjalizacji będzie pomocna, ponieważ pokazuje, że kandydat posiada już wiedzę teoretyczną z tego obszaru.

Dalsze części CV to sekcje poświęcone kursom/szkoleniom, znajomości języków obcych, informacjom dodatkowym/umiejętnościom i ew. zainteresowaniom. Te części CV są ruchome i to od Kandydata zależy, jak je zorganizuje.

Dodatkowe informacje

Jeżeli kandydat ma spore doświadczenie i wiele odbytych szkoleń, to warto poświęcić im osobną sekcję. Tu także najlepiej zastosować punktory i wypisać nazwę szkolenia i datę.

Informacje dotyczące znajomości języków obcych i innych umiejętności, np. obsługi komputera, znajomości konkretnych programów komputerowych, języków programowania, certyfikatów itp. można ująć w jednej sekcji zatytułowanej “Informacje dodatkowe”. Stopień znajomości języków obcych warto podać w skali europejskiej, np. B2/C1 itp. Warto także umieścić tutaj informacje o certyfikatach językowych i roku ich uzyskania.

Jedna strona CV to mit

Sekcja poświęcona zainteresowaniom nie jest obowiązkowym punktem CV. Jeżeli kandydat ma ochotę pochwalić się swoimi zainteresowaniami, to jak najbardziej może umieścić w CV takie informacje. Na koniec warto pamiętać, że wbrew powszechnym opiniom, jednostronicowe CV to mit. Najważniejsze, żeby było przejrzyste i zawierało wszystkie informacje, co w przypadku osób ze sporym doświadczeniem zawodowym może oznaczać dokument nawet trzy-cztero stronicowy.

* Raport Pracuj.pl „CV okiem rekruterów” z 15.05.2015.