Studia postrzegamy jako najpiękniejszy okres w naszym życiu.  Okres, w którym młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że stoją u progu dorosłości. Niestety, w Polsce większość studentów traktuje ten czas, jak przedłużenie lat szkolnych.  Jeśli już interesuje ich praca, to najczęściej ta mało rozwojowa, w której nasze obowiązki i odpowiedzialność są sprowadzane do minimum. Problem pojawia się wtedy, kiedy uzyskamy dyplom i nasze życie studenckie staje się powoli przeszłością. Zaczynamy  “rozglądać się” za pracą w zawodzie i ogania nas frustracja…

Studia nie dadzą Tobie pracy

W Polsce studiuje ponad 1,5 mln osób, a poziom bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych jest naprawdę bardzo duży. Wiele osób kończących studia ma problem ze znalezieniem pracy, która byłaby zgodna z otrzymanym wykształceniem. Tak duża ilość studentów wynika z faktu, że nadal postrzegamy uczelnie wyższe, jako gwarant w znalezieniu pracy. Zapominamy o tym, że uniwersytet daje nam wykształcenie i wiedzę, a nie zawód. Uzyskując dyplom magistra nie jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie. Tak naprawdę dostajemy tylko solidną bazę do dalszego rozwoju. Bardzo często młodzi Polacy sądzą, że pięć lat studiów to wszystko co jest potrzebne, aby budować swoją karierę. Magister jest dla nich jednoznaczny z zakończeniem edukacji. Nic bardziej mylnego! Człowiek powinien rozwijać się nieustannie pogłębiając swoją wiedzę i doświadczenie. Praca zawodowa musi być zawsze związana doskonaleniem swoich umiejętności.

Bierzmy przykład z Zachodnich krajów

Na Zachodzie sytuacja edukacji  wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim, odsetek osób kończących wyższe uczelnie jest znacznie niższy niż w Polsce.  Młodzi ludzie widzą potencjał nie tyle w uzyskaniu samego tytułu, co w możliwości zdobywania doświadczenia. Studia postrzega się jako zdobycie wiedzy w pewnej dziedzinie, którą potem należy rozwinąć i wyspecjalizować w trakcie pracy. Nieustanny rozwój jest naturalną ścieżką dalszej kariery. Bardzo ważne jest również stanowisko samych pracodawców, którzy nie oczekują od młodych osób pełnego doświadczenia i wyspecjalizowanej wiedzy, bowiem sami chcą zapewnić swoim pracownikom odpowiednią wiedzę poprzez szkolenia. Rynek usług szkoleniowych w Niemczech rozwija się bardzo prężnie, ponieważ przedsiębiorcy chcą wysyłać swoich pracowników na różnego rodzaju kursy. Dzięki temu, sami mogą decydować o tym, w jakim zakresie pracownik ma się specjalizować i podnosić swoje kwalifikacje. Warto też zaznaczyć, że szkolenia zapewniają zawsze najbardziej aktualną wiedzę.

Trendy się zmieniają

Pomimo tego, że w Polsce edukację po studiach nadal niejako spycha się na dalszy plan, to jednak możemy powoli zauważać zmianę w dobrym kierunku. Wraz z rozwojem gospodarczym państwa i zwiększeniem integracji europejskiej, Polacy zaczynają dostrzegać pewne różnice.  Widzimy, że wykształcenie wyższe nie zawsze idzie w parze z wymarzoną pracą czy odpowiednio wysokimi zarobkami. Coraz częściej przejmujemy wzorzec kariery od naszych zachodnich sąsiadów i doceniamy np. kursy i szkolenia, które w odpowiedni sposób podnoszą nasze kwalifikacje i wiedzę.